Cẩm nang an toàn thực phẩm Quy định mới về thanh tra kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm
  • Cẩm nang an toàn thực phẩm Quy định mới về thanh tra kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm

    • Số trang:432
    • Nhà xuất bản:Lao động
    • Tác giả:NXB Lao động
      Giá bán: 268,000 đồng

Cẩm nang an toàn thực phẩm Quy định mới về thanh tra kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm


Cẩm nang an toàn thực phẩm Quy định mới về thanh tra kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm và hướng dẫn quản lý, sử dụng phụ gia trong vệ sinh thực phẩm

Ngày 11/05/2015, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 08/2015/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 27/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm.

Ngoài ra, nhiều văn bản mới quy định về kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm cũng đã được ban hành, cụ thể như:

Quyết định số 2131/QĐ-TCHQ ngày 31/07/2015 của Tổng cục Hải quan ban hành Quy chế Phân tích để phân loại hàng hóa; Phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

sach an toan thuc pham

sach an toan thuc pham

Thông tư số 12/2015/TT-BNNPTNT ngày 16/03/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu;

Thông tư số 08/2015/TT-BNNPTNT ngày 02/03/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về việc kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm đối với sản xuất, kinh doanh mật ong xuất khẩu;…

Nhằm mang đến cho độc giả những kiến thức bổ ích và chính xác về vấn đề này, nxb Lao động cho phát hành ấn phẩm này.

Nội dung cuốn sách: Gồm các phần như sau:

Phần thứ nhất. Quy định mới về kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Phần thứ hai. Quản lý nhà nước về kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm

Phần thứ ba. Quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm và phương thức quản lý đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh

Phần thứ tư. Hướng dẫn quản lý phụ gia thực phẩm

Phần thứ năm. Luật An toàn thực phẩm và văn bản hướng dẫn thi hành

Giám đốc lãnh đạo doanh nghiệp cần biết – Các quy định mới về hoạt động kinh doanh và chính sách ưu đãi phát triển doanh nghiệp

Ngày 19/10/2015  chính phủ đã ban hành Nghị định 96/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Nghị định 97/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

NQ số 59/NQ-CP ngày 7-8-2015 triển khai thi hành Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư;

sach cho giam doc lanh dao

sach cho giam doc lanh dao

NĐ số 93/2015/NĐ-CP ngày 15-10-2015 về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp…;

NĐ số 81/2015/NĐ-CP ngày 18-9-2015 về công bố thông tin doanh nghiệp; NĐ số 78/2015/NĐ-CP ngày 14-9-2015 về đăng ký doanh nghiệp…;

NĐ số 91/2015/NĐ-CP ngày 13-10-2015 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

Để kịp thời đáp ứng nhu cầu thông tin đến với cộng đồng doanh nghiệp,nxb LAO ĐỘNG cho xuát bản cuốn: Các quy định mới về hoạt động kinh doanh và chính sách ưu đãi phát triển doanh nghiệp

Nội dung cuốn sách: Gồm các phần như sau:

Phần thứ nhất  : Luật Doanh nghiệp (áp dụng 01/07/2015) hướng dẫn thực hiện luật Doanh nghiệp

Phần thứ hai : Quy định về quản lý hoạt động doanh nghiệp

Phần thứ ba : Chính sách thuế mới trong doanh nghiệp

Phần thứ tư : Chính sách ưu đãi phát triển doanh nghiệp


nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
( GIAO HÀNG và THU TIỀN TẬN NƠI MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN)

Sách mới xuất bản