Cẩm nang tra cứu pháp luật về lao động
  • Cẩm nang tra cứu pháp luật về lao động

    • Nhà xuất bản:Chính trị quốc gia
    • Tác giả:NXB Chính trị quốc gia
      Giá bán: 59,000 đồng

Cẩm nang tra cứu pháp luật về lao động


 Cẩm nang tra cứu pháp luật về lao động

Thực tiễn này đã gây ra những trở ngại không nhỏ cho các cơ quan quản lý, người hành nghề luật và các đối tượng có quan tâm trong quá trình xác định quy chế pháp lý của những vấn đề pháp luật có liên quan.

Nhằm cung cấp một công cụ hiệu quả cho việc tìm hiểu và vận dụng pháp luật trong thực tiễn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật đã xuất bản bộ Cẩm nang tra cứu pháp luật về nhiều lĩnh vực.

phap luat lao dong

phap luat lao dong

Các cuốn cẩm nang này được xây dựng trên cơ sở rà soát và tập hợp các văn bản pháp lý điều chỉnh đối với các lĩnh vực chính yếu ở Việt Nam với các tiêu chí: Tổng hợp toàn bộ các văn bản hướng dẫn thi hành của luật được đề cập và loại bỏ các văn bản không còn giá trị pháp lý tính đến ngày sách được xuất bản.

Điều đáng chú ý là, Bộ cẩm nang tra cứu pháp luật này không chỉ là sự tập hợp đơn thuần các văn bản pháp luật có liên quan, mà quan trọng hơn, đã chỉ rõ được điều nào trong luật được hướng dẫn thi hành và được hướng dẫn bởi những nghị định nào, tiếp đến các điều trong nghị định lại được hướng dẫn bởi điều nào trong các thông tư. Nói cách khác, toàn bộ các quy định của pháp luật được đưa về một chỗ duy nhất, để thuận tiện cho việc tra cứu và áp dụng.

Trong Bộ cẩm nang tra cứu pháp luật này, Nhà xuất bản chỉ cung cấp các văn bản qui phạm pháp luật. Do đó, các công văn hướng dẫn nội bộ của các cơ quan nhà nước không được trình bày ở đây. Nhằm bảo đảm tính hiệu quả sử dụng và tra cứu cho độc giả, chúng tôi có đưa thêm vào phần đầu cuốn cẩm nang bảng thống kê tên các chỉ mục sử dụng trong sách được xếp theo trật tự bảng chữ cái, có kèm số trang và danh sách các văn bản được sử dụng trong đó.

Các văn bản hướng dẫn về phòng chống ma túy NXB Thế giới

Nghiện ma túy không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng mà còn ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế xã hội và an linh chính trị của mỗi quốc gia.

Để phòng ngừa ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả với tệ nạn ma túy , nhằm giúp các cơ quan chuyên trách, các nhà quản lý , tuyên truyền phòng chống ma túy.

Sau khi Luật Phòng Chống Ma Túy ra đời , Chính Phủ và các Bộ Ngành đã ban hành nhiều văn bản pháp quy có liên quan đến vấn đề phòng chống ma túy như:

phong chong ma tuy

phong chong ma tuy

NĐ 126/2015/NĐ-CP ngày 09/12/2015 sửa đổi bổ xung danh mục các chất ma túy và tiền chất;

TTLT 17/2015/TTLT-BYT – BLĐTBXH – BCA ngày 09/07/2015 Quy định thẩm quyền thủ tục và quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy;

TTLT/02/2015/TTLT-BCA-BQP-BYT ngày 22/1/20 Hướng dẫn công tác quản lý chăm sóc tư vấn điều trị cho người nhiễm HIV và dự phòng lây nhiễm HIV tại trại giam ,trại tạm giam nhà tạm giữ cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng…..

Để các cơ quan đơn vị cá nhân có được tài liệu nói trên NXB thế gới cho biên soạn phát hành cuốn sách: HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN VỀ PHÒNG , CHỐNG MA TÚY

NỘI DUNG CUỐN SÁCH GỒM CÁC PHẦN CHÍNH SAU:

phần I :các biểu hiện cơ bản về ma túy

phần II : các biểu hiện cơ bản về HIV/AIDS

phần III : bộ luật hình sự việt nam (trích các điều về về phòng chống ma túy )luật pháp quốc tế về phòng chống ma túy

phần IV : luật về phòng chống ma túy và các văn bản hướng dẫn thi hành

phần V : quy định mới về công tác phòng chống ma túy ,phòng chống tệ nạn xã hội

phần VI : quy định mới về điều trị ,hỗ trợ điều trị ma túy

phần VII : xử phạt hành chính về các hành vi vi phạm liên quan đến ma túy tệ nạn xã hội

phần VIII : các văn bản pháp luật mới ban hành


nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
( GIAO HÀNG và THU TIỀN TẬN NƠI MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN)

Sách mới xuất bản