danh mục & thuế suất đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu mới nhất nxb tài chính
  • danh mục & thuế suất đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu mới nhất nxb tài chính

    • Nhà xuất bản:nxb tài chính
      Giá bán: 450,000 đồng

danh mục & thuế suất đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu mới nhất nxb tài chính


danh mục & thuế suất đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu mới nhất nxb tài chính xuất bản

cuốn sách danh mục và thuế suất đối với hàng hóa xuất nhập khẩu mới nhất nxb tài chính được phát hành cập nhật các thông thư mới nhất của bộ tài chính Nhằm thực hiện cam kết về thuế quan của Việt Nam trong các Hiệp định thương mại tự do giai đoạn 2015 – 2018 ngày 14/11/2014,

danh mục & thuế suất đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu mới nhất nxb tài chính cập nhật 05 Thông tư về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện các Hiệp định thương mại tự do giai đoạn 2015 – 2018 (165, 166, 167, 168, 169).

danh mục & thuế suất đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu mới nhất nxb tài chính

ảnh bìa danh mục & thuế suất đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu mới nhất nxb tài chính

Kể từ ngày 1/1/2015 (ngày các Thông tư trên có hiệu lực), hàng hóa nhập khẩu sẽ được áp dụng mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt nếu đáp ứng tất cả các điều kiện nêu trong Thông tư chi  tiết các bạn tra cứu cuốn sách danh mục & thuế suất đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu mới nhất nxb tài chính

Nội dung sách danh mục thuế suất đối với hàng hóa xnk mới nhất nxb tài chính bao gồm:

+ Biểu thuế Nhập khẩu ưu đãi WTO 2015 – Thuế suất thuế Nhập khẩu thông thường.

+ Biểu thuế Nhập khẩu ưu đãi đặc biệt áp dụng trong phạm vi ASEAN.

danh mục & thuế suất đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu mới nhất nxb tài chính bộ tài chính ban hành

+ Biểu thuế Nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ASEAN – Trung quốc, ASEAN – Hàn Quốc, ASEAN – JAPAN, Australia – ASEAN – New Zealand, ASEAN – India, Vietnam – Japan, Vietnam – Chile.

+ Biểu thuế GTGT theo danh mục hàng hóa Nhập khẩu.

trong danh mục & thuế suất đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu mới nhất nxb tài chính Tất cả các dòng thuế Nhập khẩu hiện tại đều được cập nhật, sắp xếp một cách khoa học, chính xác trong cùng một bảng biểu.


nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
( GIAO HÀNG và THU TIỀN TẬN NƠI MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN)

Sách mới xuất bản