biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2017 mới nhất, bán sách biểu thuế xnk năm 2017 song ngữ anh việt mua ở đâu download file excel pdf bộ tài chính btc » sách tổng hợp » Doanh nghiệp với hiệu định TPP và những quy định mới hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp và luật đầu tư
Doanh nghiệp với hiệu định TPP và những quy định mới hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp và luật đầu tư
  • Doanh nghiệp với hiệu định TPP và những quy định mới hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp và luật đầu tư

    • Số trang:490
    • Nhà xuất bản:Hồng Đức
    • Tác giả:NXB Hồng Đức
      Giá bán: 350,000 đồng

Doanh nghiệp với hiệu định TPP và những quy định mới hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp và luật đầu tư


Doanh nghiệp với hiệu định TPP và những quy định mới hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp và luật đầu tư

Vào ngày 4/10/2015, Bộ trưởng của 12 nước tham gia TPP gồm Úc, Brunei Darussalam, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Mỹ, và Việt Nam đã tuyên bố kết thúc đàm phán  với kết quả là một Hiệp định có những tiêu chuẩn cao, tham vọng, toàn diện và cân bằng với mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hỗ trợ tạo ra và duy trì việc làm; tăng cường đổi mới, năng suất, và sức cạnh tranh; nâng cao mức sống; giảm đói nghèo ở các nước ký kết; đồng thời thúc đẩy quản lý hiệu quả, minh bạch, bảo vệ người lao động, và bảo vệ môi trường tạo điều kiện cho Doanh nghiệp Việt Nan những thuận lợi được hưởng từ TPP.

luat doanh nghiep

Nhằm triển khai đồng bộ các giải pháp, thực thi đầy đủ, nhất quán Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư, Chính phủ đã thông qua Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2015 về triển khai thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư

và nhiều Nghị định quan trọng khác:

Để việc áp dụng các quy định của Luật Doanh nghiệp, luật đầu tư hiện hành được thống nhất. Ban biên soạn Nhà xuất bản biên soạn cuốn sách nêu trên.

Nội dụng sách bao gồm những nội dung chính sau:

Phần I: Hệ thống toàn văn Hiệp định TPP ( Bằng tiếng Việt và Tiếng Anh)

Phần II: Luật Doanh nghiệp (áp dụng 01/07/2015)

Phần III: Luật Đầu tư (áp dụng 01/7/2015)

Phần IV: Các Nghị định và thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện luật Doanh nghiệp – Luật đầu tư

Sách luật kế toán NXB Hồng Đức

Ngày 20/11/2015, tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XIII đã được thông qua Luật Kế toán số 88/2015/QH13 (Có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2017). Luật này quy định về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán, hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán, quản lý nhà nước về kế toán và tổ chức nghề nghiệp kế toán.

Ngày 19/11/2015, Bộ Tài chính cũng đã ban hành Quyết định số 2442/QĐ-BTC sửa đổi, bổ sung về phân cấp, ủy quyền và tổ chức thực hiện đối với lĩnh vực tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng, kiểm tra, kiểm toán nội bộ, ứng dụng công nghệ thông tin, mua sắm tập trung trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, dự án vay nợ, viện trợ thuộc Bộ Tài chính.

Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg  ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập.

luat ke toan moi nhat

Bên cạnh đó, Chính phủ, Bộ Tài chính và các Bộ ngành khác có liên quan cũng ban hành nhiều văn bản mới quy định về: Quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp; Tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, quản lý và  sử dụng tài sản Nhà nước.

Nhằm giúp cho các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức, cá nhân kịp thời nắm bắt những thông tin mới nêu trên, Nhà xuất bản Hồng Đứcxuất bản cuốn sách: LUẬT KẾ TOÁN (Đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XIII năm 2015) – Quy định về phân cấp, ủy quyền và tổ chức thực hiện đối với lĩnh vực tài chính, tài sản, kiểm tra, kiểm toán nội bộ.

Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây:

Phần thứ nhất. Luật Kế toán năm 2015 (Thông qua tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XIII)

Phần thứ hai. Quy định về phân cấp, ủy quyền và tổ chức thực hiện đối với lĩnh vực tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng, kiểm tra, kiểm toán nội bộ

Phần thứ ba. Các quy định mới về quản lý tài chính đơn vị đơn vị hành chính sự nghiệp

Phần thứ tư. Tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

Phần thứ năm. Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

Phần thứ sáu.  Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, quản lý và  sử dụng tài sản Nhà nước.


nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
( GIAO HÀNG và THU TIỀN TẬN NƠI MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN)

Sách mới xuất bản