Hỏi đáp các vấn đề pháp luật về hôn nhân và gia đình, quản lý hộ tịch ,hộ khẩu ,cư trú
  • Hỏi đáp các vấn đề pháp luật về hôn nhân và gia đình, quản lý hộ tịch ,hộ khẩu ,cư trú

    • Số trang:400
    • Xuất bản:NXB Lao động
    • Nhà xuất bản:Lao động
      Giá bán: 350,000 đồng

Hỏi đáp các vấn đề pháp luật về hôn nhân và gia đình, quản lý hộ tịch ,hộ khẩu ,cư trú


Hỏi đáp các vấn đề pháp luật về hôn nhân và gia đình, quản lý hộ tịch ,hộ khẩu ,cư trú

Tư pháp là lĩnh vực rộng, thường xuyên gắn với địa phương, cơ sở, lại liên quan trực tiếp đến đời sống và quyền lợi của người dân, vì vậy những năm vừa qua, Bộ Tư pháp đã tập trung cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực này nhằm đơn giản hóa thủ tục, giảm bớt phiền hà cho người dân.

Cùng với xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế và khu vực, việc cải cách hoàn thiện hệ thống pháp luật, trong đó lĩnh vực tư pháp của nước ta được đặt ra hết sức cấp thiết.

phap luat hon nhan

phap luat hon nhan

Nhiều văn bản trên các lĩnh vực hôn nhân và gia đình, tài sản giữa vợ chồng, trách nhiệm nuôi dưỡng con cái, hộ tịch, hộ khẩu, chứng thực, công chứng, … đã được Chính phủ và Bộ Tư pháp soạn thảo ban hành.

Nhằm giúp cho các cá nhân, đơn vị trong và ngoài ngành có liên quan nắm bắt được những quy định pháp luật mới trong lĩnh vực tư pháp, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển kinh tế, xã hội và quản lý hành chính nhà nước, Nhà xuất bản Lao Động cho phát hành cuốn sách: HỎI – ĐÁP CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LUẬT VỀ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH,QUẢN LÝ HỘ TỊCH, HỘ KHẨU, CƯ TRÚ

Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau:

Phần thứ nhất. HỎI – ĐÁP VỀ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH, PHÂN CHIA TÀI SẢN GIỮA VỢ CHỒNG KHI LI HÔN , TRÁCH NHIỆM NUÔI DƯỠNG CON CÁI

Phần thứ hai. HỎI – ĐÁP VỀ CON NUÔI, NUÔI CON NUÔI

Phần thứ ba. HỎI – ĐÁP VỀ ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH

Phần thứ tư.  TRA CỨU 36 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC HỘ TỊCH THỰC HIỆN TẠI CƠ QUAN ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ

Phần thứ năm. HỎI – ĐÁP VỀ CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC

Phần thứ sáu. HỎI – ĐÁP VỀ  THỪA KẾ

Phần thứ bảy. HỎI – ĐÁP VỀ CƯ TRÚ

Phần thứ tám. MỘT SỐ QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM VỀ HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Phần thứ chín. LUẬT TRẺ EM

Sách kế toán quản trị Đại học kinh tế TP.HCM

Đây là cuốn sách được biên soạn dựa trên quá trình giảng dạy, nghiên cứu thực tế và tham khảo tài liệu của các tác giả cả trong lẫn ngoài nước. Đặc biệt, cuốn sách được cập nhật, bổ sung một số nội dung mang tính chất mở rộng và chuyên sâu.

Nhận thức được tầm quan trọng của kế toán quả trị trong công tác quản trị tổ chức, luật kế toán Việt Nam, ban hành ngày 17/6/2003, đã chính thức đưa ra định nghĩa về KTQT và KTTC. Sau đó ngày 16/1/2006, Vụ Chế độ Bộ Tài Chính đã đưa ra dự thảo thông tư hướng dẫn áp dụng Kế Toán Quản Trị trong doanh nghiệp.

Nhóm tác giả gồm PGS.TS Phạm Văn Được – Trưởng khóa Kế toán – Kiểm toán- Trường Đại học kinh tế TP.HCM và TS. Trần Văn Tùng – Giảng viên Kế toán xin giới thiệu cuốn “Kế toán quản trị”.

ke toan quan tri

ke toan quan tri

Nội dung cuốn sách: Gồm các chương sau:

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

1.1 KHÁI NIỆM, MỤC TIÊU VÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

1.2  THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

1.3 KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VỚI NHÀ QUẢN TRỊ

1.4 KẾ TOÁN QUẢN TRỊ, KẾ TOÁN TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN CHI PHÍ

1.5 VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA NHÂN VIÊN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG TỔ CHỨC

CHƯƠNG 2: CHI PHÍ VÀ PHÂN LOẠI CHI PHÍ

2.1 KHÁI NIỆM

2.2 PHÂN LOẠI CHI PHÍ THEO CHỨC NĂNG HOẠT ĐỘNG

2.3 PHÂN LOẠI CHI PHÍ TRÊN BÁO CÁO KẾ TOÁN

2.4 PHÂN LOẠI CHI PHÍ THEO CÁCH ỨNG XỬ CHI PHÍ

2.5 CÁC CÁCH PHÂN LOẠI KHÁC NHẰM MỤC ĐÍCH RA QUYẾT ĐỊNH

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ CHI PHÍ, KHỐI LƯỢNG, LỢI NHUẬN (CVP)

3.1 KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA MỐI QUAN HỆ CVP

3.2 ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ CVP

3.3 PHÂN TÍCH ĐIỂM HÒA VỐN

3.4 PHÂN TÍCH ĐIỂM HÒA VỐN TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI GIÁ BÁN VÀ KẾT CẤU HÀNG BÁN

3.5 NHỮNG GIẢ ĐỊNH LÀM CƠ SỞ CHO PHÂN TÍCH CVP

3.6 MỐI QUAN HỆ CVP VỚI BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

3.7 PHÂN TÍCH MỞ RỘNG MỐI QUAN HỆ C-V-P

CHƯƠNG 4: HỆ THỐNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

4.1 CHI PHÍ TIÊU CHUẨN

4.2 DỰ TOÁN

4.3 QUÁ TRÌNH DỰ TOÁN TỔNG THỂ

4.4 DỰ TOÁN TIỀN MẶT

4.5 DỰ TOÁN CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

4.6 CÁC PHƯƠNG PHÁP DỰ TOÁN KHÁC

CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ VÀ DOANH THU

5.1 KHÁI NIỆM BIẾN ĐỘNG

5.2 PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG KẾT QUẢ KINH DOANH


nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
( GIAO HÀNG và THU TIỀN TẬN NƠI MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN)

Sách mới xuất bản