Hướng dẫn kỹ năng quản lý nghiệp vụ công tác thư viện đạt hiệu quả cao
  • Hướng dẫn kỹ năng quản lý nghiệp vụ công tác thư viện đạt hiệu quả cao

    • Số trang:432
    • Nhà xuất bản:Lao động xã hội
    • Tác giả:NXB Lao động xã hội
      Giá bán: 335,000 đồng

Hướng dẫn kỹ năng quản lý nghiệp vụ công tác thư viện đạt hiệu quả cao


Hướng dẫn kỹ năng quản lý nghiệp vụ công tác thư viện đạt hiệu quả cao

Thư viện trường học là một bộ phận cơ sở trọng yếu, là trung tâm sinh hoạt văn hóa, khoa học của nhà trường. Thư viện trường học góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh, xây dựng thói quen tự học cho học sinh. Mặt khác, thư viện trường học còn tạo cơ sở từng bước thay đổi phương pháp dạy và học, xây dựng nếp sống văn hóa cho các thành viên trong nhà trường.

Thư viện trường học giúp học sinh tự bổ sung kiến thức. Cũng chính ở thư viện trường học, các em tự rèn luyện tính độc lập, tư duy và thói quen tự học. Qua các tác phẩm mà các em đã đọc, sẽ hình thành cho các em tình cảm đúng đắn, giúp các em hiểu thêm về con người, về đất nước, về cuộc sống…

sach thu vien

sach thu vien

Đối với các thầy giáo, cô giáo thì thư viện trường học càng có vị trí quan trọng. Đây là nơi lưu giữ, cung cấp, bổ sung, cập nhật kiến thức để cho những bài giảng thêm phong phú và sinh động, giúp các thầy cô giáo tiếp cận với những phương pháp giảng dạy tiên tiến, tích cực.

Thực hiện chủ trương của Đảng và tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về thư viện cũng như nâng cao công tác chuyên môn nghiệp vụ cán bộ thư viện. Nhà xuất bản Lao Động Xã Hội xuất bản cuốn sách này.

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

PHẦN I. TỔNG QUAN VỀ TẦM QUAN TRỌNG VÀ VAI TRÒ ĐỐI VỚI THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC

PHẦN II. CƠ SỞ PHÁP LÝ TRONG CÔNG TÁC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN

PHẦN III. KỸ NĂNG XỬ LÝ KỸ THUẬT TÀI LIỆU TRONG THƯ VIỆN

PHẦN IV. NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC PHỤC VỤ NGƯỜI ĐỌC CỦA CÁN BỘ THƯ VIỆN

PHẦN V. ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG THƯ VIỆN

PHẦN VI. CHIẾN LƯỢC TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN NGÀNH THƯ VIỆN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN 2030

PHẦN VII. LUẬT LƯU TRỮ VÀ QUY CHẾ CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ

Quy trình thanh tra thuế, kiểm tra hóa đơn và chính sách thuế mới dành cho giám đốc, kế toán trưởng doanh nghiệp

Xin giới thiệu một số quyết định, thông tư của Bộ tài chính ban hành về vấn đề thuế, chính sách thuế mới nhất:

Quyết định số 1404/QĐ-TCTngày 28-07-2015 của Tổng cục thuế về quy trình thanh tra thuế;

Quyết định số 746/QĐ-TCT ngày 20-04-2015 của Tổng cục thuế về việc ban hành quy trình kiểm tra thuế; và các văn bản về chính sách thuế, miễn thuế, giảm thuế đối với doanh nghiệp như:

quy trinh thanh tra thue

quy trinh thanh tra thue

Quyết định số 31/2015/QĐ-TTg ngày 04-08-2015 của Thủ tướng chính phủ về định mức hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu được miễn thuế, xét miễn thuế, không chịu thuế;

Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22-06-2015 của Bộ tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014;…

Nhằm cung cấp cho độc giả những kiến thức chính xác và hợp lý nhất về chính sách thuế dành cho kế toán trưởng, NXB Tài chính ban hành cuốn sách này.

Nội dung quyển sách gồm có các phần như sau:

Phần thứ nhất. Quy trình thanh tra, kiểm tra thuế;

Phần thứ hai. Quy trình kiểm tra, quản lý hóa đơn;

Phần thứ ba. Quy trình tiếp, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân tại cơ quan thuế;

Phần thứ tư. Các chính sách thuế mới áp dụng trong doanh nghiệp;

Phần thứ năm. Hướng dẫn một số nghiệp vụ lập và xử lý hóa đơn;

Phần thứ sáu. Mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và hóa đơn.


nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
( GIAO HÀNG và THU TIỀN TẬN NƠI MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN)

Sách mới xuất bản