Hướng dẫn mới nhất hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ 2017
  • Hướng dẫn mới nhất hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ 2017

    • Số trang:304
    • Nhà xuất bản:Tài chính
    • Tác giả:Bộ tài chính
      Giá bán: 100,000 đồng

Hướng dẫn mới nhất hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ 2017


Hướng dẫn mới nhất hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ 2017

Giới thiệu cuốn sách Hướng dẫn mới nhất về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, chế độ quản lý sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

Nhằm giúp các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nộp thuế và cơ quan quản lý nắm vững các quy định mới nhất về in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, tránh các sai sót khi thực hiện, vận dụng các quy định trên, Nhà xuất bản Tài chính xuất bản cuốn sách này.

sach thue

sach thue

Cuốn sách được NXB Tài chính ấn hành nhằm phục vụ độc giả trong và ngoài nước quan tâm tham khảo, nghiên cứu.

Cuốn sách dày 304 trang, bìa mềm, với kích thước 16 x 24 cm, trọng lượng 396gr.

Nội dung cuốn sách gồm các phần sau:

Phần thứ nhất: Quy định mới về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Phần thứ hai: Quy định mới về thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác

Phần thứ ba: Quy định mới về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

Phần thứ tư: Giải đáp vướng mắc về hóa đơn, thuế

Sách kế toán chi phí giá thành TS Phan Đức Dũng

Chế độ kế toán đơn vị chủ đầu tư được ban hành đầy đủ, đồng bộ, chi tiết, thống nhất và phù hợp áp dụng cho các loại hình doanh nghiệp, tổ chức có dự án đầu tư dưới các hình thức khác nhau từ 01/01/2013.

Trong đó quy định rõ ràng các nguyên tắc và phương pháp kế toán tiếp nhận và sử dụng các nguồn vốn đầu tư (nguồn vốn NSNN, nguồn vốn chủ sở hữu, nguồn vốn vay, nguồn vốn tài trợ và nguồn vốn khác, chi phí thực hiện dự án; kế toán thuế GTGT được khấu trừ hoặc hoàn lại trong quá trình đầu tư xây dựng; kế toán chênh lệch tỷ giá ngoại tệ; chi phí chạy thử có tải, sản xuất thử, kế toán giá trị đầu tư và giá trị mới đánh giá lại khi bàn giao công trình; thu nhập, chi phí các hoạt động khác của Ban quản lý dự án,…

Nhằm giúp người đọc có cái nhìn toàn diện hơn và nắm chắc hơn nữa nghiệp vụ kế toán, NXB Thống kê phát hành ấn phẩm: KẾ TOÁN CHI PHÍ GIÁ THÀNH  do TS Phan Đức Dũng chủ biên.

nxb thong ke

nxb thong ke

Nội dung cuốn sách: Gồm các phần như sau:

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

1.1. CÁC LOẠI HÌNH SỞ HỮU DOANH NGHIỆP

1.2 LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM

1.3 TỔ CHỨC VÀ CÔNG VIỆC CỦA NHÀ QUẢN TRỊ

1.4 KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

1.5 NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG

CHƯƠNG 2: CHI PHÍ VÀ PHÂN LOẠI CHI PHÍ

2.1 CHI PHÍ

2.2 PHÂN LOẠI CHI PHÍ

2.3 VẬN DỤNG MÔ HÌNH ỨNG XỬ CHI PHÍ ĐỂ TÍNH GIÁ THÀNH

2.4 NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG

CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN CÁC YẾU TỐ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT

3.1 CÁC YẾU TỐ QUÁ TRỈNH SẢN XUẤT

3.2 KẾ TOÁN CÁC YẾU TỐ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT

3.3 NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG

CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

4.1 KẾ TOÁN SẢN XUẤT

4.2 KẾ TOÁN SẢN XUẤT THEO CHI PHÍ THỰC TẾ

4.3 KẾ TOÁN SẢN XUẤT THEO CHI PHÍ THỰC TẾ KẾT HỢP VỚI CHI PHÍ ƯỚC TÍNH

4.4 KẾ TOÁN SẢN XUẤT THEO CHI PHÍ ĐỊNH MỨC

4.5 GIỚI THIỆU CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỞ DANG VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

4.6 NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG


nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
( GIAO HÀNG và THU TIỀN TẬN NƠI MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN)

Sách mới xuất bản