Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm kế toán tài chính doanh nghiệp
  • Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm kế toán tài chính doanh nghiệp

    • Số trang:230
    • Nhà xuất bản:Tài Chính
    • Tác giả:NXB Tài chính
      Giá bán: 63,000 đồng

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm kế toán tài chính doanh nghiệp


Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm kế toán tài chính doanh nghiệp

Hạch toán kế toán đã không ngừng được hoàn thiện và khẳng định vai trò quan trọng của mình cũng với sự phát triển của các hoạt động sản xuất kinh doanh nói riêng cũng như của nền kinh tế nói chung. Kế toán là kiến thức không thể thiếu trong quá trình đào tạo cán bộ quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh.

Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay, khi các hoạt động kinh tế ngày càng trở lên đa dạng và phức tạp, kế toán cũng cần có sự đổi mới về nhiều mặt để đáp ứng được yêu cầu quản lý. Xuất phát từ đòi hỏi đó, nhóm giảng viên Khoa Kế toán – Đại học kinh tế Quốc dân đã biên soạn cuốn “Ngân  hàng câu hỏi trặc nghiệm Kế toán tài chính doanh nghiệp”.

cau hoi ke toan

cau hoi ke toan

Cuốn sách sẽ mang lại cho độc giả cách tiếp cận mới với khoa học kế toán, góp phần đổi mới phương pháp nghiên cứu, giảng dạy, học tập và thực hành công tác kế toán doanh nghiệp. Với rất nhiều tình huống về kế toán, thuế, tài chính doanh nghiệp được sắp xếp theo trình tự từ cơ bản đến nâng cao, cuốn sách sẽ hữu ích không chỉ đối với người đang làm công tác kế toán, quản lý kinh doanh mà còn là một tài liệu không thể thiếu trong quá trình nghiên cứu, giảng dạy và học tập của giảng viên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung học khối kinh tế. Các cơ quan, doanh nghiệp cũng có thể sử dụng cuốn sách trong quá trình tuyển dụng kế toán viên, kiểm toán viên và cán bộ tài chính…

Nội dung cuốn sách: Gồm các chương như sau:

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TÀI CHÍNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU,  CÔNG CỤ, DỤNG CỤ

CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

CHƯƠNG 5: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

CHƯƠNG 6: KẾ TOÁN DOANH THU, THU NHẬP, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

CHƯƠNG 7: KẾ TOÁN TIỀN, TIỀN VAY VÀ CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN

CHƯƠNG 8: KẾ TOÁN NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

CHƯƠNG 9: BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CHƯƠNG 10: ĐẶC ĐIỂM KẾ TOÁN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG

PHỤ LỤC 1: HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

PHỤ LỤC 2: CÁC CÔNG THỨC CƠ BẢN TRONG HẠCH TOÁN KẾ TOÁN

PHỤ LỤC 3: BÁO CÁO TÀI CHÍNH

PHỤ LỤC 4: BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

PHỤ LỤC 5: DANH MỤC CÁC CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM

PHỤ LỤC 6: DANH MỤC CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Cẩm nang công tác khuyến học  giới thiệu những tấm gương hiếu học, phong trào khuyến học

Những năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài đã được Đảng và Nhà nước, Hội Khuyến học Việt Nam đặc biệt quan tâm.

Bằng nhiều hình thức hoạt động hiệu quả, công tác khuyến học, khuyến tài ở các địa phương diễn ra sôi nổi, góp phần tiếp sức cho nhiều thế hệ học trò vươn lên trong học tập. Phong trào khuyến học, khuyến tài không chỉ có ý nghĩa nhân văn trong hoạt động giáo dục trường học, mà còn lan tỏa sâu rộng trong gia đình, dòng họ, các cơ quan, đoàn thể và cộng đồng xã hội.

khuyen hoc

khuyen hoc

Để công tác của Hội Khuyến học, của cộng đồng có nhiều hoạt động thiết thực, đạt hiệu quả cao hơn nữa trong tình hình mới, Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản cuốn sách: Cẩm nang công tác khuyến học  giới thiệu những tấm gương hiếu học, phong trào khuyến học hiện nay

Quyển sách bao gồm những phần chính sau:

Phần thứ nhất. ĐIỀU LỆ HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM

Phần thứ hai. TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM

Phần thứ ba. CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ HOẠT ĐỘNG KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI, XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP

Phần thứ tư. NHỮNG TƯ TƯỞNG LỚN VỀ XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP

Phần thứ năm. ĐỀ ÁN, MÔ HÌNH, TIÊU CHÍ XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP ĐẾN NĂM 2020

Phần thứ sáu. PHONG TRÀO KHUYẾN HỌC VIỆT NAM

Phần thứ bảy. GIA ĐÌNH HIẾU HỌC, DÒNG HỌ HIẾU HỌC VIỆT NAM

Phần thứ tám. VĂN BẢN PHÁP QUY VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ HỘI

Phần thứ chín. MẪU BIỂU DÙNG TRONG CƠ QUAN HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM

Phần thứ mười. CÁC BÀI PHÁT BIỂU THAM KHẢO DÀNH CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC HỘI KHUYẾN HỌC


nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
( GIAO HÀNG và THU TIỀN TẬN NƠI MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN)

Sách mới xuất bản