Những quy định mới về giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở
 • Những quy định mới về giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở

  • Số trang:505
  • Xuất bản:2017
  • Nhà xuất bản:NXB Hồng Đức
  • Tác giả:NXB Hồng Đức
   Giá thị trường: 345,000 đồng

Những quy định mới về giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở


Những quy định mới về giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở

Nhà trẻ hay nhà giữ trẻ hay mẫu giáo, mầm non là một hình thức dịch vụ giáo dục cho trẻ em tại một địa điểm tập trung nhất định nơi có khuôn viên nhất định, có cô giáo hay bảo mẫu và thường được thiết kế với nhiều đồ chơi hay đồ vật dễ thương, âm nhạc vui tai nằm trong một quá trình chuyển đổi từ nhà để trẻ bắt đầu học một cách chính thức hơn, đây là lần đầu tiên cho một trẻ tập tễnh làm quen với đời sống xã hội, môi trường tập thể. Tại nhà trẻ, trẻ em được dạy để phát triển các kỹ năng cơ bản và kiến thức thông qua trò chơi sáng tạo và tương tác xã hội giữa các nhóm bạn, cũng như bài học sơ khai đầu đời.

Giáo dục tiểu học là giai đoạn thứ nhất của giáo dục bắt buộc. Nó theo sau giáo dục mầm non (nhà trẻ và mẫu giáo) và nắm trước giai đoạn giáo dục trung học . Đây là bậc giáo dục cho trẻ em từ lớp một (5 hoặc 6 tuổi) tới hết lớp năm (hoặc lớp sáu, tùy theo quốc gia). Đây là bậc học quan trọng đối với sự phát triển của trẻ em, thời gian hình thành nhân cách và năng lực (trí tuệ và thể chất). Ở Việt Nam, tiểu học là bậc học cao hơn mầm non và thấp hơn trung học cơ sở. Trước đây ở Miền Bắc ( Việt Nam) tiểu học còn được gọi là phổ thông cơ sở cấp một.

Giáo dục trung học là giai đoạn giáo dục diễn ra trong các trường trung học, theo sau giáo dục tiểu học Ở hầu hết các quốc gia, giáo dục trung học thuộc giai đoạn giáo dục bắt buộc, trong khi ở một số quốc gia khác thì chỉ có giáo dục tiểu học hay giáo dục cơ bản mới mang tính chất bắt buộc.
Để hiểu rõ hơn NXB Hồng Đức xuất bản cuốn sách: Những quy định mới về giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở

gdth_52879

Nội dung cuốn sách có những phần như sau:

Phần thứ nhất. Những quy định chung về công tác giáo dục và đào tạo.

Phần thứ hai. Những quy định mới về giáo dục mầm non.

Phần thứ ba. Những quy định mới về giáo dục tiểu học.

Phần thứ tư. Những quy định mới về giáo dục trung học.

Phần thứ năm. Hướng dẫn và các biểu mẫu thực hiện quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non, trường tiểu học, cơ sở giáo dục phổ thông.

Phần thứ sáu. Hướng dẫn triển khai thực hiện giáo dục kỹ năng sống, tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho học sinh trong các cơ sở giáo dục.

Phần thứ bảy. Quy định về giáo dục thể chất, hoạt động thể thao trong nhà trường.

Phần thứ tám. cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Phần thứ chín. Quy định mới nhất về công tác thi đua khen thưởng.

Sách dày 505 trang , Bìa mềm, khổ 20×28 cm Giá bìa 345.000đ

Hướng dẫn chấn chỉnh hồ sơ, sổ sách, kế toán trong nhà trường

Làm thế nào để đổi mới công tác quản lý tài chính, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, thực hiện tiết kiệm và chi tiêu có kế hoạch… thì trước tiên các nhà quản lý cần phải nắm rõ các chính sách, chế độ về tài chính, kế toán thông qua hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán. Trong thời gian qua, nhằm phát huy quyền tự chủ về sử dụng nguồn tài chính, kinh phí ngân sách nhà nước cấp cho ngành giáo dục Chính phủ và các cơ quan quản lý Nhà nước đã ban hành và có sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản quy phạm pháp luật về chế độ kế toán và đổi mới cơ chế quản lý tài chính áp dụng cho các đơn vị thuộc ngành Giáo dục – Đào tạo. Cụ thể như sau: TT số 147/2013/TT-BTC ngày 23-10-2013 Quy định sửa đổi, bổ sung Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước; TTLT số 143/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 18-10-2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học giai đoạn 2010-2015; NĐ số 74/2013/NĐ-CP ngày 15-07-2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015; TTLT số 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 10-4-2013 Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012-2015…

Để giúp lãnh đạo và kế toán trong các trường hợp, các đơn vị thuộc ngành Giáo dục – Đào tạo trong cả nước làm tốt công tác tài chính – kế toán của đơn vị mình. Nhà xuất bản Tài Chính xuất bản cuốn sách:“Hướng dẫn chấn chỉnh hồ sơ, sổ sách, kế toán trong nhà trường”.

huong dan chan chinh ho so so sach ke toan trong nha truong

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I. Giải đáp tình huống về chế độ kế toán áp dụng trong trường học;

Phần II. Giải đáp tình huống về phục hồi, xử lý tài liệu bị mất, bị huỷ hoại và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán;

Phần III. Giải đáp tình huống về cơ chế quản lý tài chính và quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong trường học;

Phần IV. Giải đáp tình huống về công tác quản lý thu, chi trong trường học;

Phần V. Giải đáp tình huống về quyết toán nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Phần VI. Giải đáp tình huống về chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý và sử dụng tài sản công;

Phần VII. Giải đáp tình huống về chế độ tiền lương và các khoản phụ cấp đặc thù đối với giáo viên và cán bộ ngành giáo dục;


nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
( GIAO HÀNG và THU TIỀN TẬN NƠI MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN)

Sách mới xuất bản