Quản trị rủi ro trong ngân hàng – Joel Bessis
 • Quản trị rủi ro trong ngân hàng – Joel Bessis

  • Số trang:960
  • Xuất bản:NXB Lao động xã hội
  • Nhà xuất bản:Lao động xã hội
  • Tác giả:Joel Bessis
   Giá bán: 369,000 đồng

Quản trị rủi ro trong ngân hàng – Joel Bessis


Quản trị rủi ro trong ngân hàng – Joel Bessis

Hoàn toàn được tái cấu trúc với những tài liệu và thảo luận mới về những sản phẩm tài chính mới, phái sinh, Basel II, mô hình tín dụng dựa trên mô hình cường độ thời gian, thực thi những hệ thống rủi ro và mô hình cường độ của vỡ nợ, nó còn bao gồm một mục về dưới chuẩn để nói về những cơ chế khủng hoảng và những điều kiện tài chính khó khăn gần đây. Cuốn sách cho rằng những cách thức và kỹ thuật quản lý rủi ro vẫn rất quan trọng nếu được thực thi một cách đúng đắn với sự điều hành phù hợp.

Quản lý rủi ro trong ngân hàng, phiên bản ba, khảo sát mọi khía cạnh của quản lý rủi ro và nhấn mạnh sự cần thiết phải hiểu những vấn đề khái niệm và thực thi của quản lý rủi ro và xem xét những kỹ thuật và vấn đề thực tế mới nhất, bao gồm: Quản lý rủi ro tại ngân hàng, Quản lý nợ tài sản, Quy định rủi ro và tiêu chuẩn kế toán, Các mô hình rủi ro thị trường…

“Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu gần đây đã làm bật lên một nhu cầu đối với tất cả những người tham gia vào hệ thống ngân hàng phải hiểu và tận dụng một cách khôn ngoan quản lý rủi ro. Được cập nhật và mở rộng, phiên bản mới của cuốn Quản Lý Rủi Ro Trong Ngân Hàng của Bessis là cẩm nang tốt nhất về những khái niệm và công cụ cần thiết để tránh một cuộc khủng hoảng tiếp theo. Xuất thân vừa là một học giả vừa là một người thực hành, Bessis kết hợp sự nghiêm túc học thuật với ứng dụng thực tế.

sach ngan hang rui ro

sach ngan hang rui ro

“Quản Lý Rủi Ro Trong Ngân Hàng” đã là một người bạn đáng tin cậy trong công việc của tôi. Trong suốt sự nghiệp tôi đã phát triển ba chương trình quản lý rủi ro doanh nghiệp khác nhau và cảm thấy tác phẩm của Tiến Sĩ Bessis rất có giá trị và thực tế.

Phiên bản mới cập nhật này mở rộng đáng kể từ những cuốn trước và tích lũy từ những sự kiện quốc tế gần đây, điều đã thách thức một số phương pháp tiếp cận rủi ro. Đây là một cuốn sách cần thiết cho những người quản lý rủi ro trong môi trường ngân hàng phức tạp ngày nay.” (David R. Koenig, Giám Đốc Điều Hành của Quỹ The Governance và Cựu Thành Viên Hội Đồng Giám Đốc của Hiệp Hội Những Nhà Quản Lý Rủi Ro Quốc Tế)

Nội dung cuốn sách: Gồm các chương như sau:

Chương 1: Cuộc khủng hoảng tài chính 2007 -2008Chương 2: Nghiệp vụ ngân hàng

Chương 3: Rủi ro và quản lý rủi ro

Chương 4: Quản lý rủi ro

Chương 5: Các sản phẩm ngân hàng và tài chính

Chương 6: Những điều căn bản về những sản phẩm phái sinh

Chương 7: Rủi ro lãi suất và phái sinh lãi suất

Chương 8: Rủi ro giao dịch ngoại hối và phái sinh giao dịch ngoại hối

Chương 9: Phái sinh tín dụng

Chương 10: Các hàm phân phối

Chương 11: Lợi nhuận rời rạc và liên tục

Chương 12: Quá trình ngẫu nhiên

Chương 13: Đánh giá và định giá rủi ro

Chương 14: Một số ứng dụng của các kỹ thuật đánh giá

Chương 15: Mô phỏng rủi ro

Chương 16: Độ biến động

Chương 17: Đo lường giá trị gặp rủi ro

Chương 18: VaR và vốn

Chương 19: Các quy định ngân hàng: Basel 1 và rủi ro thị trường

Chương 20: Các quy định ngân hàng: Hiệp ước Basel 2

Chương 21: Các tiêu chuẩn kế toán

Chương 22: Quản lý tính thanh khoản và khe hở tính thanh khoản

Chương 23: Khe hở lãi suất

Chương 24: ALM và các chính sách phòng hộ

Chương 25: Rủi ro lựa chọn ẩn

Chương 26: Giá trị kinh tế của bảng cân đối kế toán

Chương 27: Giá trị kinh tế và rủi ro độ lồi

Chương 28: Hệ thống định giá chuyển khoản

Chương 28: Giá chuyển khoản kinh tế

Chương 29: Giá chuyển khoản kinh tế

Chương 30: Tương quan và hiệp phương sai

Chương 31: Xác suất điều kiện

Chương 32: Mô hình nhân tố

Chương 33: Tính phụ thuộc và các hàm Copula

Chương 34: Mô phỏng với mô hình nhân tố hoặc phương pháp Copula

Chương 35: VaR Delta chuẩn

Chương 36: Mô phỏng lịch sử và mô phỏng giả thiết

Chương 37: Mô phỏng lãi suất

Chương 38: Back Test, đạt tiêu chuẩn và stress test

Chương 39: Dữ liệu rủi ro tín dụng

Chương 40: Hệ thống xếp hạng

Chương 41: Các mô hình thống kê và tính điểm

Chương 42: Cách tiếp vận với quyền chọn với vỡ nợ và chuyển hạng

Chương 43: Xác suất vỡ nợ và cường độ vỡ nợ

Chương 44: Nguy cơ tiềm năng rủi ro tín dụng

Chương 45: Mô phỏng sự hồi phục

Chương 46: Đánh giá rủi ro tín dụng và chênh lệch tín dụng

Chương 47: Các tính phụ thuộc của sự kiện tín dụng

Chương 48: Ví dụ về phân phối thua lỗ danh mục đầu tư

Chương 49: Phân phối thua lỗ phân tích

Chương 50: Mô phỏng phân phối thua lỗ danh mục đầu tư tín dụng

Chương 51: Mô hình danh mục đầu tư tín dụng

Chương 52: Vốn kinh tế và VaR rủi ro tín dụng

Chương 53: Phân bổ vốn và các đóng góp rủi ro

Định mức dự toán xây dựng công trình (Phần lắp đặt trạm biến áp và xây lắp đường dây tải điện)

Mới đây, Bộ Công Thương cũng ban hành các văn bản mới quy định về: Hợp đồng mua bán điện, khung giá phát điện năm 2017; Hệ thống điện truyền tải;…

Cụ thể như:

Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BCT ngày 21-06-2016về Thông tư quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện;

xay dung

xay dung

Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BCT ngày 26-07-2016 về Thông tư quy định về trình tự xây dựng, áp dụng biểu giá chi phí tránh được và ban hành hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ;

Quyết định số 5107/QĐ-BCT ngày 29-12-2016 Ban hành khung giá phát điện năm 2017;

Thông tư số 25/2016/TT-BCT ngày 30-11-2016 Quy định hệ thống điện truyền tải;

Thông tư số 43/2016/TT-BCT ngày 30-12-2016 Quy định về cam kết phát triển dự án và cơ chế xử lý các dự án nhà máy điện không thực hiện đúng tiến độ cam kết;…

Nhằm giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh điện lực và bạn đọc quan tâm đến những quy định mới nêu trên, Nhà xuất bản Lao Động phát hành: ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (PHẦN LẮP ĐẶT TRẠM BIẾN ÁP VÀ XÂY LẮP ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN)

Ban hành kèm theo Quyết định số 4970/QĐ-BCT ngày 21/12/2016 Thay thế Quyết định số 6060/QĐ-BCT, Quyết định số 6061/QĐ-BCT  ngày 14/11/2008 của Bộ Công Thương.

Nội dung cuốn sách bao gồm các phần chính như sau:

Phần thứ nhất. Bộ định mức dự toán chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp

Phần thứ hai. Định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị

Phần thứ ba. Quy định về hợp đồng mua bán điện và khung giá phát điện năm 2017

Phần thứ tư. Quy định về hệ thống điện truyền tải


nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
( GIAO HÀNG và THU TIỀN TẬN NƠI MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN)

Sách mới xuất bản