biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2017 mới nhất, bán sách biểu thuế xnk năm 2017 song ngữ anh việt mua ở đâu download file excel pdf bộ tài chính btc » sách tổng hợp » Quy trình thanh tra thuế, kiểm tra hóa đơn và chính sách thuế mới dành cho giám đốc, kế toán trưởng doanh nghiệp
Quy trình thanh tra thuế, kiểm tra hóa đơn và chính sách thuế mới dành cho giám đốc, kế toán trưởng doanh nghiệp
  • Quy trình thanh tra thuế, kiểm tra hóa đơn và chính sách thuế mới dành cho giám đốc, kế toán trưởng doanh nghiệp

    • Số trang:450
    • Nhà xuất bản:Tài chính
    • Tác giả:NXB Tài chính
      Giá bán: 268,000 đồng

Quy trình thanh tra thuế, kiểm tra hóa đơn và chính sách thuế mới dành cho giám đốc, kế toán trưởng doanh nghiệp


Quy trình thanh tra thuế, kiểm tra hóa đơn và chính sách thuế mới dành cho giám đốc, kế toán trưởng doanh nghiệp

Xin giới thiệu một số quyết định, thông tư của Bộ tài chính ban hành về vấn đề thuế, chính sách thuế mới nhất:

Quyết định số 1404/QĐ-TCTngày 28-07-2015 của Tổng cục thuế về quy trình thanh tra thuế;

Quyết định số 746/QĐ-TCT ngày 20-04-2015 của Tổng cục thuế về việc ban hành quy trình kiểm tra thuế; và các văn bản về chính sách thuế, miễn thuế, giảm thuế đối với doanh nghiệp như:

quy trinh thanh tra thue

quy trinh thanh tra thue

Quyết định số 31/2015/QĐ-TTg ngày 04-08-2015 của Thủ tướng chính phủ về định mức hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu được miễn thuế, xét miễn thuế, không chịu thuế;

Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22-06-2015 của Bộ tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014;…

Nhằm cung cấp cho độc giả những kiến thức chính xác và hợp lý nhất về chính sách thuế dành cho kế toán trưởng, NXB Tài chính ban hành cuốn sách này.

Nội dung quyển sách gồm có các phần như sau:

Phần thứ nhất. Quy trình thanh tra, kiểm tra thuế;

Phần thứ hai. Quy trình kiểm tra, quản lý hóa đơn;

Phần thứ ba. Quy trình tiếp, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân tại cơ quan thuế;

Phần thứ tư. Các chính sách thuế mới áp dụng trong doanh nghiệp;

Phần thứ năm. Hướng dẫn một số nghiệp vụ lập và xử lý hóa đơn;

Phần thứ sáu. Mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và hóa đơn.

Những điểm mới cần biết trong công tác quản lý, tuyên truyền dành cho cán bộ công đoàn các cấp

Công đoàn là tổ chức chính trị – xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động; đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Để hỗ trợ các hoạt động, bồi dưỡng và nâng cao nghiệp vụ công tác của cán bộ công đoàn, trong thời gian qua, Nhà nước ta đã ban hành một số văn bản như:

Luật an toàn, vệ sinh lao động, Luật số 84/2015/QH13 ngày 25/06/2015;

Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 22/07/2015 của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

sach cong doan cac cap

sach cong doan cac cap

Thông tư số 29/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/07/2015 của Bộ Lao động thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động.

Nhằm giúp Chủ tịch và cán bộ công đoàn các cấp tìm hiểu và áp dung những điểm mới cần biết trong công tác quản lý và tuyên truyền Luật an toàn, vệ sinh lao động; quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, quản lý tài chính; các kỹ năng cần thiết để trở thành cán bộ công đoàn giỏi;… Nhà xuất bản Hồng Đức xin giới thiệu quyển sách này.

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất. Những điểm mới cần biết trong công tác quản lý, tuyên truyền về luật an toàn, vệ sinh lao động;

Phần thứ hai. Những điểm mới cần biết trong công tác quản lý, tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp;

Phần thứ ba. Những điểm mới cần biết trong công tác quản lý, tuyên truyền về tiền lương, tiền công, trợ cấp, phụ cấp;

Phần thứ tư. Sổ tay tuyên truyền pháp luật dành cho cán bộ công đoàn.

Phần thứ năm. Công tác quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động;

Phần thứ sáu. Công tác quản lý tài chính trong tổ chức công đoàn;

Phần thứ bảy. Kỹ năng cần thiết để trở thành cán bộ công đoàn giỏi;


nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
( GIAO HÀNG và THU TIỀN TẬN NƠI MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN)

Sách mới xuất bản