Sách 2999 hành vi vi phạm hành chính, hình thức và mức xử phạt trong sản xuất kinh doanh
  • Sách 2999 hành vi vi phạm hành chính, hình thức và mức xử phạt trong sản xuất kinh doanh

    • Số trang:432
    • Nhà xuất bản:Tài chính
    • Tác giả:NXB Tài chính
      Giá bán: 268,000 đồng

Sách 2999 hành vi vi phạm hành chính, hình thức và mức xử phạt trong sản xuất kinh doanh


Sách 2999 các hành vi vi phạm hành chính, hình thức và mức xử phạt thường vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh dành cho giám đốc doanh nghiệp

Nhằm giúp đối tượng là doanh nghiệp, công ty, tổ chức kinh tế nắm vững các quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức và mức xử phạt, từ đó, nâng cao nhận thức pháp luật và hạn chế các vi phạm pháp luật nhằm quản lý một cách có hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong đơn vị mình, Nhà xuất bản Tài chính xin giới thiệu quyển sách: “2999 CÁC HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH,  HÌNH THỨC VÀ MỨC XỬ PHẠT THƯỜNG VƯỚNG MẮC TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH DÀNH CHO GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP”

Cuốn sách được biên soạn từ các văn bản xử phạt vi phạm hành chính trên nhiều lĩnh vực, nhiều ngành sẽ giúp bạn đọc dễ dàng tra cứu những hành vi bị xử phạt với những mức phạt cụ thể để có thể phòng tránh vi phạm một cánh dễ dàng; đồng thời cập nhật thêm những văn bản pháp luật mới, cụ thể:

sach giam doc dn

sach giam doc dn

Nghị định 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

Nghị định số 88/2015/NĐ-CP ngày 07-10-2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Nội dung cuốn sách được trình bày theo các phần như sau:

Phần 1. Nguyên tắc, hình thức, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính;

Phần 2. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, công đoàn và hợp đồng lao động;

Phần 3. Vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh, thương mại, xuất nhập khẩu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm;

Phần 4. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh;

Phần 5. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực chất lượng, an toàn thực phẩm, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng;

Phần 6. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực đấu thầu, đầu tư, xây dựng, kinh doanh bất động sản, đất đai;

Phần 7. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo;

Phần 8. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán, sở hữu công nghiệp và chuyển giao công nghệ;

Phần 9. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh;

Phần 10. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, giá, phí, lệ phí, hóa đơn;

Sổ tay pháp luật dành cho giám đốc doanh nghiệp nxb lao động

Ngày 26/11/2014, tại kỳ họp thứ VIII Quốc hội Khóa XIII đã thông qua 3 đạo Luật quan trọng có liên quan đến doanh nghiệp và đều có hiệu lực từ 01/7/2015.

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, trong đó có nhiều điểm mới nổi bật, đáng chú ý như: Doanh nghiệp có quyền quyết định số lượng, hình thức và nội dung con dấu doanh nghiệp; Công ty TNHH, công ty cổ phần được quyền có nhiều người đại diện theo pháp luật; khi thành lập doanh nghiệp, người đăng ký thành lập phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp khi cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu..

so tay phap luat giam doc

so tay phap luat giam doc

Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 cũng có nhiều điểm mới như quy định thêm các đối tượng ưu đãi đầu tư, bổ sung ngành, nghề ưu đãi đầu tư mới cũng như quy định cụ thể các ngành, nghề ưu đãi..

Luật Quản lý và sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13. Với 10 chương, 66 Điều, Luật  đã quy định rõ về các vấn đề liên quan đến việc đầu tư, bổ sung vốn Nhà nước để thành lập doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ cũng như ở công ty cổ phần, công ty TNHH 2 thành viên, mua lại một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp. Cùng với đó là các cơ chế về vốn, huy động vốn, thẩm quyền về vốn, quyết định đầu tư, quản lý nợ, đầu tư ra ngoài doanh nghiệp, cơ cấu lại vốn tại doanh nghiệp.

Để các doanh nghiệp, cá nhân có được tài liệu tham khảo hữu ích liên quan đến lĩnh vực này, nhà xuất bản TÀI CHÍNH cho phát hành cuốn sách: SỔ TAY PHÁP LUẬT DÀNH CHO GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần thứ nhất. Luật Đầu tư năm 2014

Phần thứ hai. Luật Doanh nghiệp năm 2014

Phần thứ ba. Luật Quản lý và sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp năm 2014

Phần thứ tư. Quy định mới về quản lý doanh nghiệp

Phần thứ năm. Quy định mới về đầu tư

Phần thứ sáu : Quy định mới về ưu đãi thuế


nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
( GIAO HÀNG và THU TIỀN TẬN NƠI MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN)

Sách mới xuất bản