sách biểu thuế xuất nhập khẩu mới nhất
  • sách biểu thuế xuất nhập khẩu mới nhất

      Giá bán: 398,000 đồng

sách biểu thuế xuất nhập khẩu mới nhất


sách biểu thuế xuất nhập khẩu mới nhất cập nhật đầy đủ nhất

Cuốn sáchsách biểu thuế xuất nhập khẩu mới nhất tổng hợp đầy đủ, chính xác mã của các biểu thuế và hướng dẫn tra cứu chi tiết trong phần hướng dẫn lập biểu.

Ngoài sách biểu thuế xuất nhập khẩu mới nhất đã tổng hợp và lồng ghép các loại thuế mới nhất năm 2015 như: biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, thông thường, Asean (ATIGA), Asean – Trung Quốc (ACFTA), Asean – Hàn Quốc (AKFTA), Việt Nam – Nhật Bản (VJEPA), Asean – Nhật Bản (AJCEP), Asean – Ấn Độ (AIFTA), ASEAN – Úc – Niu Di-lân (AANZFTA), Việt Nam – Chi lê (VCFTA), biểu thuế VAT.  biểu thuế xnk

các biểu thuế nhập khẩu mới nhất này cập nhật theo các thông tư  mới nhất như: thông tư 165/2014/TT-BTC, TT 166, thông tư 167, tt 168, 169 của bộ tài chính

 sách biểu thuế xuất nhập khẩu mới nhất 2016

sách biểu thuế xuất nhập khẩu mới nhất cập nhật đầy đủ nhất hiện nay

Nội dung cuốn sách biểu thuế xuất nhập khẩu mới nhất cập nhật đầy đủ nhất được chia làm 2 phần:

- phần 1: biểu thuế nhập khẩu

- phần 2: biểu thuế xuất khẩu

tìm hiểu thêm

Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thương mại bao gồm:

1. Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo hợp đồng mua bán hàng hoá;

2. Hàng hoá kinh doanh tạm nhập tái xuất;

3. Hàng hoá kinh doanh chuyển khẩu;

4. Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu;

5. Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu để thực hiện hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài;

6. Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu để thực hiện dự án đầu tư;

7. Hàng hoá xuất nhập khẩu qua biên giới theo quy định của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới;

8. Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu nhằm mục đích thương mại của tổ chức, cá nhân không phải là thương nhân;

9. Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất;

10. Hàng hoá đưa vào, đưa ra kho bảo thuế;

11. Hàng hóa tạm nhập-tái xuất, tạm xuất-tái nhập dự hội chợ, triển lãm;

12. Thiết bị, máy móc, phương tiện thi công, khuôn, mẫu tạm nhập-tái xuất, tạm xuất-tái nhập để sản xuất, thi công công trình, thực hiện dự án, thử nghiệm, nghiên cứu.

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách biểu thuế xuất nhập khẩu mới nhất cập nhật đầy đủ nhất


nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
( GIAO HÀNG và THU TIỀN TẬN NƠI MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN)

Sách mới xuất bản