Sách Cẩm nang công tác dành cho cán bộ công đoàn cơ sở trong nhà trường
 • Sách Cẩm nang công tác dành cho cán bộ công đoàn cơ sở trong nhà trường

  • Số trang:500
  • Xuất bản:2016
  • Nhà xuất bản:Nxb Hồng Đức
  • Tác giả:LG Vũ Đình Quyền
   Giá thị trường: 345,000 đồng

Sách Cẩm nang công tác dành cho cán bộ công đoàn cơ sở trong nhà trường


Cẩm nang công tác dành cho cán bộ công đoàn cơ sở trong nhà trường

Công đoàn luôn là một tổ chức then chốt và tiên phong của đội ngũ lao động nói chung và đội ngũ giáo viên trong nhà trường nói riêng. Chính vì tầm quan trọng của công đoàn trong các đơn vị hành chính sự nghiệp giáo dục nên NXB Hồng Đức cho ra đời cuốn sách: Cẩm nang công tác dành cho cán bộ công đoàn cơ sở trong nhà trường

Cẩm nang công tác dành cho cán bộ công đoàn cơ sở trong nhà trường

Nội dung quyển sách gồm có những phần như sau:

Phần 1. Một số hình ảnh hoạt động nổi bật của công đoàn giáo dục việt nam.

Phần 2. Quy định, hướng dẫn mới về công tác giáo dục và đào tạo.

Phần 3. Hướng dẫn công tác giáo dục và đào tạo.

Phần 4. Hướng dẫn công tác công năm 2015.

Phần 5. Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong công đoàn giáo dục các cấp.

Phần 6. Nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn ngành giáo dục.

Phần 7. Quyết định, biểu mẫu công tác thống kê công đoàn.

Phần 8. Hướng dẫn tổ chức đại hội công đoàn cơ sở và việc kết nạp đoàn viên công đoàn.

Phần 9. Điều lệ công đoàn Việt nam.

Phần 10. Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Sách bộ luật lao động – Chế độ bảo hiểm Việt Nam Multi language 2016

Giới thiệu sách Sách bộ luật lao động – Chế độ bảo hiểm Việt Nam 2016 bằng tiếng Hàn Quốc, Nhật Bản, tiếng Anh

Bộ luật lao động do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Ban hành đã tác động nhiều đến đời sống của người lao động. Do vậy, Chính phủ và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn Bộ Luật lao động.
Nhà xuất bản Lao động – Xã hội trân trọng giới thiệu bộ tư liệu: BỘ LUẬT LAO ĐỘNG và văn bản hướng dẫn thi hành- 2016 (The labor code – multiple languages)

Nội dung cuốn sách gồm các phần như sau:

PHẦN I: Bộ luật lao động – THE LABOUR CODE OF VIET NAM

luat lao dong nam 2016

luat lao dong nam 2016

PHẦN II: HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG – DETAILED GUIDANCE LAW ENFORCEMENT OF LABOR

PHẦN III. BỘ LAO ĐỘNG HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀ TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

PHẦN IV. HƯỚNG DẪN ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ, LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TRONG ĐIỀU KIỆN CÓ YẾU TỐ NGUY HIỂM, ĐỘC HẠI

PHẦN V. CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG, CÁCH ÁP DỤNG HỆ THỐNG THANG BẢNG LƯƠNG

PHẦN VI. HƯỚNG DẪN VỀ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN, BHXH

NGHỊ ĐỊNH SỐ 05/2015/NĐ-CP NGÀY 12-01-2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động;

NGHỊ ĐỊNH SỐ 28/2015/NĐ-CP NGÀY 12-3-2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
THÔNG TƯ SỐ 25/2013/TT-BLĐTBXH NGÀY 18-10-2013 CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG BẰNG HIỆN VẬT ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TRONG ĐIỀU KIỆN CÓ YẾU TỐ NGUY HIỂM, ĐỘC HẠI

 

 


nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
( GIAO HÀNG và THU TIỀN TẬN NƠI MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN)

Sách mới xuất bản