Sách kế toán chi phí giá thành TS Phan Đức Dũng
  • Sách kế toán chi phí giá thành TS Phan Đức Dũng

    • Số trang:548
    • Nhà xuất bản:Thống kê
    • Tác giả:NXB Thống kê
      Giá bán: 68,500 đồng

Sách kế toán chi phí giá thành TS Phan Đức Dũng


Sách kế toán chi phí giá thành TS Phan Đức Dũng

Chế độ kế toán đơn vị chủ đầu tư được ban hành đầy đủ, đồng bộ, chi tiết, thống nhất và phù hợp áp dụng cho các loại hình doanh nghiệp, tổ chức có dự án đầu tư dưới các hình thức khác nhau từ 01/01/2013.

Trong đó quy định rõ ràng các nguyên tắc và phương pháp kế toán tiếp nhận và sử dụng các nguồn vốn đầu tư (nguồn vốn NSNN, nguồn vốn chủ sở hữu, nguồn vốn vay, nguồn vốn tài trợ và nguồn vốn khác, chi phí thực hiện dự án; kế toán thuế GTGT được khấu trừ hoặc hoàn lại trong quá trình đầu tư xây dựng; kế toán chênh lệch tỷ giá ngoại tệ; chi phí chạy thử có tải, sản xuất thử, kế toán giá trị đầu tư và giá trị mới đánh giá lại khi bàn giao công trình; thu nhập, chi phí các hoạt động khác của Ban quản lý dự án,…

Nhằm giúp người đọc có cái nhìn toàn diện hơn và nắm chắc hơn nữa nghiệp vụ kế toán, NXB Thống kê phát hành ấn phẩm: KẾ TOÁN CHI PHÍ GIÁ THÀNH  do TS Phan Đức Dũng chủ biên.

nxb thong ke

nxb thong ke

Nội dung cuốn sách: Gồm các phần như sau:

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

1.1. CÁC LOẠI HÌNH SỞ HỮU DOANH NGHIỆP

1.2 LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM

1.3 TỔ CHỨC VÀ CÔNG VIỆC CỦA NHÀ QUẢN TRỊ

1.4 KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

1.5 NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG

CHƯƠNG 2: CHI PHÍ VÀ PHÂN LOẠI CHI PHÍ

2.1 CHI PHÍ

2.2 PHÂN LOẠI CHI PHÍ

2.3 VẬN DỤNG MÔ HÌNH ỨNG XỬ CHI PHÍ ĐỂ TÍNH GIÁ THÀNH

2.4 NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG

CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN CÁC YẾU TỐ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT

3.1 CÁC YẾU TỐ QUÁ TRỈNH SẢN XUẤT

3.2 KẾ TOÁN CÁC YẾU TỐ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT

3.3 NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG

CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

4.1 KẾ TOÁN SẢN XUẤT

4.2 KẾ TOÁN SẢN XUẤT THEO CHI PHÍ THỰC TẾ

4.3 KẾ TOÁN SẢN XUẤT THEO CHI PHÍ THỰC TẾ KẾT HỢP VỚI CHI PHÍ ƯỚC TÍNH

4.4 KẾ TOÁN SẢN XUẤT THEO CHI PHÍ ĐỊNH MỨC

4.5 GIỚI THIỆU CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỞ DANG VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

4.6 NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG

CHƯƠNG 5: ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỞ DANG

CHƯƠNG 6: TÍNH GIÁ THÁNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG 7: KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT PHỤ

CHƯƠNG 8: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

CHƯƠNG 9: KẾ TOÁN XÂY LẮP

CHƯƠNG 10:  PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ SẢN XUẤT

CHƯƠNG 11: PHÂN TÍCH SỰ BIẾN ĐỘNG DOANH THU, CHI PHÍ VÀ LỢI NHUẬN

Sách Tài liệu bồi dưỡng bí thư, đảng ủy viên cơ sở dành cho các cấp ủy Đảng

Nhằm góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất lượng hoạt động, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng; đồng thời đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho đội ngũ Bí thư và Đảng ủy viên cơ sở trong thời kỳ mới gồm các phương thức tiến hành công tác tuyên giáo, công tác dân vận, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật, công tác quản lý tài chính, công tác lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở;… Nhà Xuất bản Hồng Đức biên soạn và xuất bản cuốn sách: Tài liệu bồi dưỡng bí thư, đảng ủy viên cơ sở dành cho các cấp ủy đảng

tai-lieu-boi-duong-bi-thu-dang-uy-vien-co-so-danh-cho-cac-cap-uy-dang_s1341

Đây là tài liệu rất cần thiết và không thể thiếu trong quá trình công tác của Bí thư và Đảng ủy viên cơ sở các cấp ủy đảng. Để người đọc dễ dàng tìm hiểu và áp dụng, nội dung cuốn sách được trình bày theo từng phần cụ thể như sau:

Phần thứ nhất. Nội dung cơ bản thi hành Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (gồm những nội dung cơ bản về đảng viên như tuổi đời, trình tự, thủ tục kết nạp đảng viên; sinh hoạt đảng; nguyên tắc và cơ cấu tổ chức đảng theo Quy định số 29-QD/TW ngày 25/07/2016 của Ban chấp hành Trung ương Khóa XII quy định thi hành Điều lệ Đảng Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/09/2016 của Ban chấp hành Trung ương hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng);

Phần thứ hai. Tìm hiểu về điều kiện thành lập, nhiệm vụ, tổ chức cơ sở đảng;

Phần thứ ba. Những kỹ năng cần thiết dành cho bí thư và đảng ủy viên cơ sở các cấp ủy đảng (gồm các kỹ năng cơ bản như kỹ năng tổ chức, cán bộ của đảng ở xã; kỹ năng xây dựng và triển khai Nghị quyết của đảng; kỹ năng phối hợp với công tác chính quyền; kỹ năng lãnh đạo giải quyết  khiếu nại, tố cáo; kỹ năng chủ tọa và điều hành cuộc họp của đảng và các tổ chức chính trị – xã hội; kỹ năng quản lý tài chính đảng..);

Phần thứ tư. Nghiệp vụ và các tình huống thực hiện công tác dân vận (cụ thể các nghiệp vụ như gặp gỡ, tiếp xúc; điều tra những vấn đề liên quan đến quần chúng; báo cáo truyền đạt, triển khai, thực hiện chủ trương; hội nghị về công tác dân vận và các nghiệp vụ thông tin, báo cáo, phối hợp liên kết);

Phần thứ năm. Nghiệp vụ công tác tuyên giáo ở cơ sở (gồm các công tác tư tưởng ở cơ sở; công tác giáo dục chính trị; triển khai thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;  công tác tuyên truyền, cổ động; công tác văn hóa, văn nghệ; công tác khoa giáo; công tác nghiên cứu biên soạn lịch sử, dư luận xã hội;…);

Phần thứ sáu. Những nội dung thực hiện lãnh đạo quy chế dân chủ cơ sở (gồm các nội dung công khai để dân biết; dân bàn, quyết định; tham gia ý kiến; giám sát);

Phần thứ bảy. Công tác quản lý tài chính, lập dự toán chi hoạt động của tổ chức cơ sở đảng (cụ thể gồm các nội dung quản lý khoản thu, chi ngân sách Đảng; lập dự toán chi hoạt động; nghiệp vụ hạch toán kế toán ngân sách đảng; mức chi tiền thưởng trong đảng);

Phần thứ tám. Công tác kiểm tra, giám sát và giải quyết khiếu nại tố cáo trong đảng;

Phần thứ chín. Công tác thi hành kỷ luật, xử lý vi phạm trong đảng;

Phần thứ mười. Các mẫu văn bản thường sử dụng trong công tác quản lý và phát triển đảng viên.

Sách dày 400 trang, Bìa cứng, khổ 19×27 Giá bìa 350.000 đ/ cuốn


nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
( GIAO HÀNG và THU TIỀN TẬN NƠI MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN)

Sách mới xuất bản