Sách kế toán quản trị Đại học kinh tế TP.HCM
 • Sách kế toán quản trị Đại học kinh tế TP.HCM

  • Số trang:454
  • Xuất bản:NXB Lao động
  • Nhà xuất bản:Lao động
  • Tác giả:Đại học kinh tế TP.HCM
   Giá bán: 114,000 đồng

Sách kế toán quản trị Đại học kinh tế TP.HCM


Sách kế toán quản trị Đại học kinh tế TP.HCM

Đây là cuốn sách được biên soạn dựa trên quá trình giảng dạy, nghiên cứu thực tế và tham khảo tài liệu của các tác giả cả trong lẫn ngoài nước. Đặc biệt, cuốn sách được cập nhật, bổ sung một số nội dung mang tính chất mở rộng và chuyên sâu.

Nhận thức được tầm quan trọng của kế toán quả trị trong công tác quản trị tổ chức, luật kế toán Việt Nam, ban hành ngày 17/6/2003, đã chính thức đưa ra định nghĩa về KTQT và KTTC. Sau đó ngày 16/1/2006, Vụ Chế độ Bộ Tài Chính đã đưa ra dự thảo thông tư hướng dẫn áp dụng Kế Toán Quản Trị trong doanh nghiệp.

Nhóm tác giả gồm PGS.TS Phạm Văn Được – Trưởng khóa Kế toán – Kiểm toán- Trường Đại học kinh tế TP.HCM và TS. Trần Văn Tùng – Giảng viên Kế toán xin giới thiệu cuốn “Kế toán quản trị”.

ke toan quan tri

ke toan quan tri

Nội dung cuốn sách: Gồm các chương sau:

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

1.1 KHÁI NIỆM, MỤC TIÊU VÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

1.2  THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

1.3 KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VỚI NHÀ QUẢN TRỊ

1.4 KẾ TOÁN QUẢN TRỊ, KẾ TOÁN TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN CHI PHÍ

1.5 VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA NHÂN VIÊN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG TỔ CHỨC

CHƯƠNG 2: CHI PHÍ VÀ PHÂN LOẠI CHI PHÍ

2.1 KHÁI NIỆM

2.2 PHÂN LOẠI CHI PHÍ THEO CHỨC NĂNG HOẠT ĐỘNG

2.3 PHÂN LOẠI CHI PHÍ TRÊN BÁO CÁO KẾ TOÁN

2.4 PHÂN LOẠI CHI PHÍ THEO CÁCH ỨNG XỬ CHI PHÍ

2.5 CÁC CÁCH PHÂN LOẠI KHÁC NHẰM MỤC ĐÍCH RA QUYẾT ĐỊNH

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ CHI PHÍ, KHỐI LƯỢNG, LỢI NHUẬN (CVP)

3.1 KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA MỐI QUAN HỆ CVP

3.2 ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ CVP

3.3 PHÂN TÍCH ĐIỂM HÒA VỐN

3.4 PHÂN TÍCH ĐIỂM HÒA VỐN TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI GIÁ BÁN VÀ KẾT CẤU HÀNG BÁN

3.5 NHỮNG GIẢ ĐỊNH LÀM CƠ SỞ CHO PHÂN TÍCH CVP

3.6 MỐI QUAN HỆ CVP VỚI BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

3.7 PHÂN TÍCH MỞ RỘNG MỐI QUAN HỆ C-V-P

CHƯƠNG 4: HỆ THỐNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

4.1 CHI PHÍ TIÊU CHUẨN

4.2 DỰ TOÁN

4.3 QUÁ TRÌNH DỰ TOÁN TỔNG THỂ

4.4 DỰ TOÁN TIỀN MẶT

4.5 DỰ TOÁN CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

4.6 CÁC PHƯƠNG PHÁP DỰ TOÁN KHÁC

CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ VÀ DOANH THU

5.1 KHÁI NIỆM BIẾN ĐỘNG

5.2 PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG KẾT QUẢ KINH DOANH

CHƯƠNG 6: PHÂN BỔ CHI PHÍ CỦA CÁC BỘ PHẬN PHỤC VỤ VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO BỘ PHẬN

6.1 PHÂN BỔ CHI PHÍ CỦA CÁC BỘ PHẬN PHỤC VỤ

6.2 PHÂN TÍCH BÁO CÁO BỘ PHẬN

6.3 SO SÁNH CÁC BÁO CÁO THU NHẬP

CHƯƠNG 7: ĐÁNH GIÁ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ

7.1 KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM – TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM

7.2 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BỘ PHẬN

7.3 BÁO CÁO CỦA CÁC TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM

CHƯƠNG 8: ĐỊNH GIÁ BÁN SẢN PHẨM

8.1 VỊ TRÍ CỦA DOANH NGHIỆP VỚI VẤN ĐỀ GIÁ

8.2 CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ

CHƯƠNG 9: THÔNG TIN THÍCH HỢP VỚI QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN

9.1 NHẬN DIỆN THÔNG TIN THÍCH HỢP CỦA QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN.

9.2 MỘT SỐ ỨNG KHÁI NIỆM THÔNG TIN THÍCH HỢP ĐỂ RA QUYẾT ĐỊNH KINH DOANH

9.3 BÀI TẬP TỔNG HỢP

CHƯƠNG 10: QUYẾT ĐỊNH VỐN ĐẦU TƯ DÀI HẠN

10.1 ĐẶC ĐIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VỐN ĐẦU TƯ

10.2 PHƯƠNG PHÁP HIỆN GIÁ THUẦN (NPV)

10.3 PHƯƠNG PHÁP TỶ SUẤT THU LỢI NỘI (IRRR)

10.4 PHƯƠNG PHÁP THỜI KỲ HOÀN VỐN

10.5 PHƯƠNG PHÁP TỶ SUẤT THU LỢI KẾ TOÁN (ARR)

10.6 PHÂN TÍCH TÍNH KHÔNG CHẮC CHẮN CỦA  DỰ ÁN ĐẦU TƯ DÀI HẠN

Tài chính căn bản NXB kinh tế thành phố Hồ Chí Minh

Cuốn sách tài chính căn bản là cẩm nang cho những người muốn tìm hiểu về lĩnh vực tài chính nhưng lại thiếu nền tàng cơ bản. Được chia thành 4 phần chính, cuốn sách bao trùm đầy đủ về những lý thuyết, công cụ và chiến lược quan trọng trong tài chính tuy nhiên không đi vào quá sâu các lý thuyết

Được viết bởi những tác giả chuyên nghiệp: Frank Fabozzi và Pamela Drake, tài liệu đáng tin cậy này thảo luận từ những công cụ tài chính  và thị trường tài chính cho đến những kỹ thuật quản lý danh mục đầu tư; cách đọc và phân tích báo cáo tài chính; Chiến lược, kế hoạch và chính sách tài chính doanh nghiệp.

tai chinh can ban

tai chinh can ban

Những hướng dẫn thực hành tài chính cắn bản bao gồm nội dung sau:

- Bao trùm ba phần chính của tài chính: Lý thuyết về thị trường vốn, quản lý tài chính và quản lý đầu tư và nghiên cứu những phần liên quan.

- Cung cấp một nền tảng cơ bản về lĩnh vực tài chính giúp bạn nhanh chóng nắm bắt

- Nghiên cữu một cách kỹ lưỡng những chủ đề quan trọng như phân tích dòng tiền, định giá tài sản, lập kế hoạch vốn và các công cụ phái sinh.

- Bao gồm cơ hội truy cập web hướng dẫn với một tập hợp những lời giải đáp cho từng bài toán mẫu được đề cập trong từng chương.

- Giải thích những khái niệm trong phạm vi đa dạng của tài chính tuy nhiên lại không khiến cho người đọc cảm thấy phức tạp.

Ngoài ra từng chương còn có những bài toán mẫu và những câu hỏi cuối chương để người đọc có thể  kiểm tra kiến thức bản thân.

Tài chính căn bản cung cấp cho những ai đang hoạt động trong lĩnh vực tài chính và sinh viên một sự hướng dẫn thiết yếu về những chủ đề cơ bản và đầy đủ về tài chính bao gồm có giới thiệu tất cả mọi thứ trong thị trường tài chính và các định chế, tài chính doanh nghiệp, quản lý danh mục đầu tư và quản lý rủi ro. Nếu bạn đang muốn học  về tài chính, đây chắc chắn là bước khởi đầu tốt nhất.

Nội dung cuốn sách: Gồm những phần như sau:

CHƯƠNG 1: TÀI CHÍNH LÀ GÌ?

PHẦN MỘT: HỆ THỐNG TÀI CHÍNH

CHƯƠNG 2: CÔNG CỤ TÀI CHÍNH, THỊ TRƯỜNG VÀ TRUNG GIAN

CHƯƠNG 3: CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG TÀI CHÍNH

PHẦN HAI: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

CHƯƠNG 4: BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CHƯƠNG 5: QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG 6: CHIẾN LƯỢC VÀ HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH

CHƯƠNG 7: CỔ TỨC VÀ CÁC CHÍNH SÁCH CỦA NÓ

CHƯƠNG 8: QUYẾT ĐỊNH TÀI CHÍNH KINH DOANH

CHƯƠNG 9: QUẢN LÝ RỦI RO TÀI CHÍNH

PHẦN BA: ĐỊNH GIÁ VÀ CÁC CÔNG CỤ PHÂN TÍCH

CHƯƠNG 10: TOÁN TÀI CHÍNH

CHƯƠNG 11: PHÂN TÍCH TỶ SUẤT TÀI CHÍNH 321

CHƯƠNG 12: PHÂN TÍCH DÒNG TIỀN

CHƯƠNG 13: HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH VỚI ĐẦU TƯ

CHƯƠNG 14: CÔNG CỤ PHÁT SINH CHO KIỂM SOÁT RỦI RO

PHẦN BỐN: QUẢN LÝ ĐẦU TƯ

CHƯƠNG 15: QUẢN LÝ ĐẦU TƯ

CHƯƠNG 16: LÝ THUYẾT LỰA CHỌN DANH MỤC ĐẦU TƯ

CHƯƠNG 17: LÝ THUYẾT ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN

CHƯƠNG 18: CƠ CẤU TỶ SUẤT LỢI NHUẬN

CHƯƠNG 19: ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU THƯỜNG

CHƯƠNG 20: ĐỊNH GIÁ TRÁI PHIẾU


nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
( GIAO HÀNG và THU TIỀN TẬN NƠI MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN)

Sách mới xuất bản