Sách luật kế toán NXB Hồng Đức
  • Sách luật kế toán NXB Hồng Đức

    • Số trang:432
    • Nhà xuất bản:Hồng Đức
    • Tác giả:NXB Hồng Đức
      Giá bán: 300,000 đồng

Sách luật kế toán NXB Hồng Đức


Sách luật kế toán NXB Hồng Đức

Ngày 20/11/2015, tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XIII đã được thông qua Luật Kế toán số 88/2015/QH13 (Có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2017). Luật này quy định về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán, hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán, quản lý nhà nước về kế toán và tổ chức nghề nghiệp kế toán.

Ngày 19/11/2015, Bộ Tài chính cũng đã ban hành Quyết định số 2442/QĐ-BTC sửa đổi, bổ sung về phân cấp, ủy quyền và tổ chức thực hiện đối với lĩnh vực tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng, kiểm tra, kiểm toán nội bộ, ứng dụng công nghệ thông tin, mua sắm tập trung trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, dự án vay nợ, viện trợ thuộc Bộ Tài chính.

Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg  ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập.

luat ke toan moi nhat

Bên cạnh đó, Chính phủ, Bộ Tài chính và các Bộ ngành khác có liên quan cũng ban hành nhiều văn bản mới quy định về: Quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp; Tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, quản lý và  sử dụng tài sản Nhà nước.

Nhằm giúp cho các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức, cá nhân kịp thời nắm bắt những thông tin mới nêu trên, Nhà xuất bản Hồng Đứcxuất bản cuốn sách: LUẬT KẾ TOÁN (Đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XIII năm 2015) – Quy định về phân cấp, ủy quyền và tổ chức thực hiện đối với lĩnh vực tài chính, tài sản, kiểm tra, kiểm toán nội bộ.

Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây:

Phần thứ nhất. Luật Kế toán năm 2015 (Thông qua tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XIII)

Phần thứ hai. Quy định về phân cấp, ủy quyền và tổ chức thực hiện đối với lĩnh vực tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng, kiểm tra, kiểm toán nội bộ

Phần thứ ba. Các quy định mới về quản lý tài chính đơn vị đơn vị hành chính sự nghiệp

Phần thứ tư. Tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

Phần thứ năm. Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

Phần thứ sáu.  Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, quản lý và  sử dụng tài sản Nhà nước.

Luật tố tụng hành chính – luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự – Luật thi hành tạm giữ, tạm giam

Ngày 25/11/2015, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII biểu quyết thông qua Luật Tố tụng hành chính (sửa đổi) số 93/2015/QH13 với nhiều nội dung quan trọng, khắc phục những bất cập trong thực tiễn hiện nay. Luật gồm 23 Chương, 372 Điều. Theo đó cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền khởi kiện vụ án hành chính để yêu cầu Toà án nhân dân (TAND) bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Luật cũng quy định TAND cấp tỉnh giải quyết khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Ngày 26-11-2015, Quốc hội cũng biểu quyết thông qua Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13. Luật  bao gồm 10 chương, 73 điều. Luật quy định rõ những hành vi bị nghiêm cấm trong điều tra hình sự; làm sai lệch hồ sơ vụ án; cản trở người bào chữa, người thực hiện trợ giúp pháp lý thực hiện việc bào chữa, trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật; cản trở người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can thực hiện quyền về tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa, trợ giúp pháp lý…

luat to tung hanh chinh

luat to tung hanh chinh

 

Luật cũng quy định, cơ quan kiểm ngư, cơ quan cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao được tiến hành một số hoạt động điều tra, mở rộng phạm vi điều tra một số tội danh cho bộ đội biên phòng ở vùng sâu, vùng để đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật ở khu vực biên giới.

Cả 3 luật: Luật Tố tụng hành chính, Luật tạm giữ, tạm giam và Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự  đều có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2016.

Để kịp thời tuyên truyền, phổ biến những chủ trương, chính sách cùng những quy định pháp luật mới nhất về tố tụng hành chính, tổ chức cơ quan điều tra hình sự, tạm giữ, tạm giam, Trung tâm giới thiệu sách Sài Gòn cho xuất bản cuốn sách “LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH – LUẬT TỔ CHỨC CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ – LUẬT THI HÀNH TẠM GIỮ, TAM GIAM”.

Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần thứ nhất. Luật Tố tụng hành chính sửa đổi năm 2015

Phần thứ hai. Văn bản về thủ tục tố tụng và tổ chức phiên tòa

Phần thứ ba. Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015

Phần thứ tư. Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015

Phần thứ năm. Luật Thi hành án hình sự và văn bản hướng dẫn thi hành


nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
( GIAO HÀNG và THU TIỀN TẬN NƠI MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN)

Sách mới xuất bản