Sách phương pháp nghiên cứu hồ sơ vụ án hành chính và áp dụng luật tố tụng hành chính 2016
  • Sách phương pháp nghiên cứu hồ sơ vụ án hành chính và áp dụng luật tố tụng hành chính 2016

    • Số trang:555
    • Nhà xuất bản:Lao động
    • Tác giả:NXB Lao động
      Giá bán: 450,000 đồng

Sách phương pháp nghiên cứu hồ sơ vụ án hành chính và áp dụng luật tố tụng hành chính 2016


Sách phương pháp nghiên cứu hồ sơ vụ án hành chính và áp dụng luật tố tụng hành chính năm 2016 – Biên soạn theo luật tố tụng hành chính và văn bản mới nhất năm 2016

Để giải quyết vụ án hành chính thì Thẩm Phán, Hội thẩm bắt buộc phải thực hiện công việc nghiên cứu hồ sơ, thực tiễn cho thấy chất lượng nghiên cứu hồ sơ vụ án hành chính có ảnh hưởng nhất định đến chất lượng giải quyết vụ án hành chính.

Theo đó nếu việc nghiên cứu hồ sơ được thực hiện nghiêm túc, khoa học thì sẽ nâng cao được chất lượng giải quyết vụ án, ngược lại nếu việc nghiên cứu hồ sơ vụ án được thực hiện qua loa, sơ sài thì chất lượng giải quyết vụ án không cao, có thể dẫn đến làm gia tăng tỷ lệ án bị hủy, sửa.

Chất lượng nghiên cứu hồ sơ vụ án hành chính phụ thuộc vào kỹ năng, phương pháp nghiên cứu hồ sơ của Thẩm phán, Hội thẩm, theo đó nếu người nghiên cứu có kỹ năng nghiên cứu tốt và phương pháp nghiên cứu chuyên sâu thì chất lượng nghiên cứu sẽ được nâng cao.

van ban luat to tung

van ban luat to tung

Bên cạnh đó việc áp dụng Luật Tố tụng hành chính cũng có vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động giải quyết vụ án hành chính.

Nhằm giúp bạn đọc nói chung, những người làm công tác xét xử nói riêng, nâng cao được kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án hành chính, cũng như nâng cao được hiệu quả công tác áp dụng pháp luật, Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách “PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU HỒ SƠ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH VÀ ÁP DỤNG LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH 2015 (Biên soạn theo luật tố tụng hành chính năm 2015 và văn bản mới đến năm 2016)”do Luật gia Nguyễn Ngọc Điệp là người có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu và xét xử án hành chính biên soạn.

Nội dung cuốn sách gồm những phần chính sau đây:

Phần I. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU HỒ SƠ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH VÀ ÁP DỤNG LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH NĂM 2015

Phần II. LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH NĂM 2010 VÀ NĂM 2015

Phần III. CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH (TỪ NĂM 2011-2015 CÒN HIỆU LỰC THI HÀNH)

So sánh – đối chiếu và chỉ dẫn áp dụng luật tố tụng hành chính năm 2010 – 2015

Áp dụng 01-07-2016

Luật Tố tụng hành chính được Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25-11-2015,  thay thế cho Luật Tố tụng hành chính năm 2010 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2016.

Đây là đạo luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam,việc ban hành Luật Tố tụng hành chính đã góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức.

Nhằm giúp bạn đọc nói chung, những người làm công tác pháp luật nói riêng thuận tiện trong việc nghiên cứu và áp dụng Luật Tố tụng hành chính, Nhà xuất bản Hồng Đức cho xuất bản cuốn sách.

so sanh luat to tung hanh chinh nam 210-2015

Sách bao gồm 3 phần chính sau:

+ Phần thứ nhất: So sánh và đối chiếu Luật tố tụng hành chính năm 2010 và 2015

+ Phần thứ hai: Các văn bản hướng dẫn thi hành luật tố tụng hành chính từ 2011-2016

Mục I. Các văn bản hướng dẫn luật tố tụng hành chính từ 2011 đến 2016

Mụ II. Các quy định về án phí, lệ phí tòa án

+ Phần thứ ba: Chỉ dẫn áp dụng các điều và văn bản Luật tố tụng hành chính 2010-2016


nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
( GIAO HÀNG và THU TIỀN TẬN NƠI MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN)

Sách mới xuất bản