Sách Tài liệu bồi dưỡng bí thư, đảng ủy viên cơ sở dành cho các cấp ủy Đảng
  • Sách Tài liệu bồi dưỡng bí thư, đảng ủy viên cơ sở dành cho các cấp ủy Đảng

    • Số trang:400
    • Xuất bản:2017
    • Nhà xuất bản:Nxb Hồng Đức
      Giá bán: 350,000 đồng

Sách Tài liệu bồi dưỡng bí thư, đảng ủy viên cơ sở dành cho các cấp ủy Đảng


Sách Tài liệu bồi dưỡng bí thư, đảng ủy viên cơ sở dành cho các cấp ủy Đảng

Nhằm góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất lượng hoạt động, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng; đồng thời đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho đội ngũ Bí thư và Đảng ủy viên cơ sở trong thời kỳ mới gồm các phương thức tiến hành công tác tuyên giáo, công tác dân vận, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật, công tác quản lý tài chính, công tác lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở;… Nhà Xuất bản Hồng Đức biên soạn và xuất bản cuốn sách: Tài liệu bồi dưỡng bí thư, đảng ủy viên cơ sở dành cho các cấp ủy đảng

tai-lieu-boi-duong-bi-thu-dang-uy-vien-co-so-danh-cho-cac-cap-uy-dang_s1341

Đây là tài liệu rất cần thiết và không thể thiếu trong quá trình công tác của Bí thư và Đảng ủy viên cơ sở các cấp ủy đảng. Để người đọc dễ dàng tìm hiểu và áp dụng, nội dung cuốn sách được trình bày theo từng phần cụ thể như sau:

Phần thứ nhất. Nội dung cơ bản thi hành Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (gồm những nội dung cơ bản về đảng viên như tuổi đời, trình tự, thủ tục kết nạp đảng viên; sinh hoạt đảng; nguyên tắc và cơ cấu tổ chức đảng theo Quy định số 29-QD/TW ngày 25/07/2016 của Ban chấp hành Trung ương Khóa XII quy định thi hành Điều lệ Đảng Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/09/2016 của Ban chấp hành Trung ương hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng);

Phần thứ hai. Tìm hiểu về điều kiện thành lập, nhiệm vụ, tổ chức cơ sở đảng;

Phần thứ ba. Những kỹ năng cần thiết dành cho bí thư và đảng ủy viên cơ sở các cấp ủy đảng (gồm các kỹ năng cơ bản như kỹ năng tổ chức, cán bộ của đảng ở xã; kỹ năng xây dựng và triển khai Nghị quyết của đảng; kỹ năng phối hợp với công tác chính quyền; kỹ năng lãnh đạo giải quyết  khiếu nại, tố cáo; kỹ năng chủ tọa và điều hành cuộc họp của đảng và các tổ chức chính trị – xã hội; kỹ năng quản lý tài chính đảng..);

Phần thứ tư. Nghiệp vụ và các tình huống thực hiện công tác dân vận (cụ thể các nghiệp vụ như gặp gỡ, tiếp xúc; điều tra những vấn đề liên quan đến quần chúng; báo cáo truyền đạt, triển khai, thực hiện chủ trương; hội nghị về công tác dân vận và các nghiệp vụ thông tin, báo cáo, phối hợp liên kết);

Phần thứ năm. Nghiệp vụ công tác tuyên giáo ở cơ sở (gồm các công tác tư tưởng ở cơ sở; công tác giáo dục chính trị; triển khai thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;  công tác tuyên truyền, cổ động; công tác văn hóa, văn nghệ; công tác khoa giáo; công tác nghiên cứu biên soạn lịch sử, dư luận xã hội;…);

Phần thứ sáu. Những nội dung thực hiện lãnh đạo quy chế dân chủ cơ sở (gồm các nội dung công khai để dân biết; dân bàn, quyết định; tham gia ý kiến; giám sát);

Phần thứ bảy. Công tác quản lý tài chính, lập dự toán chi hoạt động của tổ chức cơ sở đảng (cụ thể gồm các nội dung quản lý khoản thu, chi ngân sách Đảng; lập dự toán chi hoạt động; nghiệp vụ hạch toán kế toán ngân sách đảng; mức chi tiền thưởng trong đảng);

Phần thứ tám. Công tác kiểm tra, giám sát và giải quyết khiếu nại tố cáo trong đảng;

Phần thứ chín. Công tác thi hành kỷ luật, xử lý vi phạm trong đảng;

Phần thứ mười. Các mẫu văn bản thường sử dụng trong công tác quản lý và phát triển đảng viên.

Sách dày 400 trang, Bìa cứng, khổ 19×27 Giá bìa 350.000 đ/ cuốn

Cuba – Fidel Castro và Việt Nam – Những nghĩa nặng tình sâu

Vị lãnh tụ Cuba Phi đen Cax tơ rô (Fidel Castro) đã từng nói về đất nước Việt Nam: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”. Lời tâm huyết đó góp phần cổ vũ mạnh mẽ cho toàn quân – dân Việt Nam vượt qua mọi hy sinh, mất mát để đi đến thắng lợi cuối cùng. Ngày nay nó vẫn dạt vào thời gian, không gian minh chứng cho một tình bạn lớn trong lịch sử.

Phi đen nói: “Cách mạng Cuba hiện nay tồn tại thì phần nào đó cũng nhờ vào cuộc đấu tranh anh dũng của Quân đội Việt Nam”.

sach fidel castro

sach fidel castro

Để giúp độc giả hiểu sâu sắc về mối thâm tình Việt Nam – Cuba, tình cảm của lãnh tụ Fidel Castro đối với nhân dân Việt Nam cũng như của nhân dân Việt Nam đối với Ông, Nhà Xuất bản Hồng Đức xuất bản cuốn sách: “CUBA – FIDEL CASTRO VÀ VIỆT NAM – NHỮNG NGHĨA TÌNH SÂU NẶNG”.

Hi vọng, cuốn sách sẽ mang lại cho độc giả những thông tin bổ ích cũng như giúp khắc họa thêm những nghĩa tình trong lịch sử mà lãnh đạo và nhân dân hai dân tộc Việt Nam – Cuba đã, đang và sẽ xây đắp ngày một bền chặt hơn.

Nội dung của cuốn sách bao gồm các phần chính sau:

Phần I. Việt Nam – Cuba mối tình son sắt

Phần II. Fidel Castro – Anh hùng dân tộc, con người huyền thoại của đất nước Cuba


nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
( GIAO HÀNG và THU TIỀN TẬN NƠI MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN)

Sách mới xuất bản