Sách thuế – Lý thuyết, bài tập, bài giải mẫu và câu hỏi ôn tập
  • Sách thuế – Lý thuyết, bài tập, bài giải mẫu và câu hỏi ôn tập

    • Số trang:534
    • Nhà xuất bản:Kinh tế TP HCM
    • Tác giả:NXB Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh
      Giá bán: 134,000 đồng

Sách thuế – Lý thuyết, bài tập, bài giải mẫu và câu hỏi ôn tập


Sách thuế – Lý thuyết, bài tập, bài giải mẫu và câu hỏi ôn tập

Thuế làm nguồn thu chính của ngân sách Nhà nước, là một công cụ điều tiết vĩ mô quan trọng và hiệu quả của nền kinh tế.

Thông qua chinh sách thuế, Nhà nước khuyến khích nhà đầu tư, phát triển sản xuất đối với những mặt hàng, ngành nghề, lĩnh vực cần được ưu đãi và khuyến khích tiêu dùng.

Đồng thời, hạn chế đầu tư, sản xuất đối với những ngành nghề Nhà nước chủ trương thu hẹp.

Chính sách thuế ảnh hướng sâu sắc đến các quyết định về đầu tư, tiết kiệm và tiêu dùng của người dân. Có thể nói kiến thức về thuế là cần thiết và hữu ích cho tất cả các chủ thể trong nền kinh tế và cho toàn xã hội.

thue 2017

thue 2017

Nhằm cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cơ bản về Thuế cũng như đáp ứng yêu cầu về giản dạy, học tập và nghiên cứu của sinh viên thuộc khối ngành kinh tế….

Bố cục cuốn sách được thiết kế gồm 14 chương, có phần bài tập thực hành và câu hỏi trắc nghiệm ở cuối các chương chính:

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THUẾ

1. Sự ra đời và phát triển của Thuế

2. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của Thuế

3. Các yếu tố cấu thành của một luật thuế

4. Phân loại thuế

5. Các tiêu thức xây dựng hệ thống chính sách thuế

6. Tác động của chính sách thuế đến các hoạt động kinh tế

7. Khả năng thu thuế và nỗ lực thu thuế

8. Độ nổi và độ co dãn của Thuế

CHƯƠNG 2: THUẾ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

1. Tổng quan về Thuế xuất khẩu, nhập khẩu

2. Đối tượng chịu thuế, đối tượng nộp thuế xuất khẩu , nhập khẩu

3. Căn cứ tính thuế và phương pháp tính thuế xuất khẩu, nhập khẩu

4. Kê khai thuế, nộp thuế xuất khẩu, nhập khẩu

5. Miễn thuế, xét miễn thuế, giảm thuế

CHƯƠNG 3: THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

1. Tổng quan về thuế TTĐB

2. Đối tượng chịu thuế,  đối tượng nộp thuế TTĐB

3. Căn cứ và phương pháp tính thuế TTĐB

4. Giảm thuế, miễn thuế

5. Hoàn thuế

PHẦN BÀI TẬP VÀ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

CHƯƠNG 4: THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CHƯƠNG 5:  THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG 6: THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

CHƯƠNG 7: THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP

CHƯƠNG 8: THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

CHƯƠNG 9: THUẾ TÀI NGUYÊN

CHƯƠNG 10: THUẾ MÔN BÀI

CHƯƠNG 11: THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

CHƯƠNG 12: HỆ THỐNG PHÍ VÀ LỆ PHÍ THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

CHƯƠNG 13: QUẢN LÝ THUẾ

CHƯƠNG 14: XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

Hỏi đáp các vấn đề pháp luật về hôn nhân và gia đình, quản lý hộ tịch ,hộ khẩu ,cư trú

Tư pháp là lĩnh vực rộng, thường xuyên gắn với địa phương, cơ sở, lại liên quan trực tiếp đến đời sống và quyền lợi của người dân, vì vậy những năm vừa qua, Bộ Tư pháp đã tập trung cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực này nhằm đơn giản hóa thủ tục, giảm bớt phiền hà cho người dân.

Cùng với xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế và khu vực, việc cải cách hoàn thiện hệ thống pháp luật, trong đó lĩnh vực tư pháp của nước ta được đặt ra hết sức cấp thiết.

phap luat hon nhan

phap luat hon nhan

Nhiều văn bản trên các lĩnh vực hôn nhân và gia đình, tài sản giữa vợ chồng, trách nhiệm nuôi dưỡng con cái, hộ tịch, hộ khẩu, chứng thực, công chứng, … đã được Chính phủ và Bộ Tư pháp soạn thảo ban hành.

Nhằm giúp cho các cá nhân, đơn vị trong và ngoài ngành có liên quan nắm bắt được những quy định pháp luật mới trong lĩnh vực tư pháp, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển kinh tế, xã hội và quản lý hành chính nhà nước, Nhà xuất bản Lao Động cho phát hành cuốn sách: HỎI – ĐÁP CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LUẬT VỀ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH,QUẢN LÝ HỘ TỊCH, HỘ KHẨU, CƯ TRÚ

Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau:

Phần thứ nhất. HỎI – ĐÁP VỀ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH, PHÂN CHIA TÀI SẢN GIỮA VỢ CHỒNG KHI LI HÔN , TRÁCH NHIỆM NUÔI DƯỠNG CON CÁI

Phần thứ hai. HỎI – ĐÁP VỀ CON NUÔI, NUÔI CON NUÔI

Phần thứ ba. HỎI – ĐÁP VỀ ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH

Phần thứ tư.  TRA CỨU 36 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC HỘ TỊCH THỰC HIỆN TẠI CƠ QUAN ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ

Phần thứ năm. HỎI – ĐÁP VỀ CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC

Phần thứ sáu. HỎI – ĐÁP VỀ  THỪA KẾ

Phần thứ bảy. HỎI – ĐÁP VỀ CƯ TRÚ

Phần thứ tám. MỘT SỐ QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM VỀ HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Phần thứ chín. LUẬT TRẺ EM


nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
( GIAO HÀNG và THU TIỀN TẬN NƠI MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN)

Sách mới xuất bản