So sánh – đối chiếu và chỉ dẫn áp dụng luật tố tụng hành chính năm 2010 – 2015
 • So sánh – đối chiếu và chỉ dẫn áp dụng luật tố tụng hành chính năm 2010 – 2015

  • Số trang:498
  • Xuất bản:2015
  • Nhà xuất bản:Nxb Hồng Đức
  • Tác giả:Nxb Hồng Đức
   Giá bán: 350,000 đồng

So sánh – đối chiếu và chỉ dẫn áp dụng luật tố tụng hành chính năm 2010 – 2015


So sánh – đối chiếu và chỉ dẫn áp dụng luật tố tụng hành chính năm 2010 – 2015

Áp dụng 01-07-2016

Luật Tố tụng hành chính được Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25-11-2015,  thay thế cho Luật Tố tụng hành chính năm 2010 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2016.

Đây là đạo luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam,việc ban hành Luật Tố tụng hành chính đã góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức.

Nhằm giúp bạn đọc nói chung, những người làm công tác pháp luật nói riêng thuận tiện trong việc nghiên cứu và áp dụng Luật Tố tụng hành chính, Nhà xuất bản Hồng Đức cho xuất bản cuốn sách.

so sanh luat to tung hanh chinh nam 210-2015

Sách bao gồm 3 phần chính sau:

+ Phần thứ nhất: So sánh và đối chiếu Luật tố tụng hành chính năm 2010 và 2015

+ Phần thứ hai: Các văn bản hướng dẫn thi hành luật tố tụng hành chính từ 2011-2016

Mục I. Các văn bản hướng dẫn luật tố tụng hành chính từ 2011 đến 2016

Mụ II. Các quy định về án phí, lệ phí tòa án

+ Phần thứ ba: Chỉ dẫn áp dụng các điều và văn bản Luật tố tụng hành chính 2010-2016

Tìm hiểu kinh nghiệm soạn thảo và xử lý tranh chấp khi thực hiện hợp đồng (các mẫu hợp đồng cụ thể)

Quan hệ kinh doanh thương mại được xác lập và thực hiện thông qua hình thức pháp lý chủ yếu là hợp đồng. Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các đối tác với nhau, đảm bảo quyền và nghĩa vụ hợp pháp trong các thỏa thuận đó.

Đồng thời đây là căn cứ pháp lý để giải quyết những tranh chấp có thể nảy sinh trong quá trình thực hiện giao dịch.

Để thực hiện việc soạn thảo và ký kết hợp đồng một cách thông suốt, tránh rủi ro về mặt pháp lý, Nhà xuất bản Lao Động cho xuất bản cuốn sách:TÌM HIỂU KINH NGHIỆM SOẠN THẢO VÀ XỬ LÝ TRANH CHẤP KHI THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG (CÁC MẪU HỢP ĐỒNG CỤ THỂ)

mau hop dong

Cuốn sách bao gồm các phần chính sau:

Phần thứ  I. MẪU HỢP ĐỒNG VỀ HỢP TÁC HOẠT ĐỘNG, HỢP TÁC KINH DOANH  (Bao gồm hợp đồng về hợp tác kinh doanh, liên doanh, chuyển nhượng vốn, góp vốn kinh doanh, sang nhượng mua bán doanh nghiệp, hợp đồng về đại lý môi giới,chuyển giao, chuyển nhượng…)

Phần thứ  II. MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN (Bao gồm mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa trong nước; Hợp đồng ngoại thương song ngữ…)

Phần thứ  III. MẪU HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ (Bao gồm mẫu hợp đồng về cung cấp dịch vụ, hợp đồng về thuê, cho thuê, hợp đồng tín dụng,..)

Phần thứ  IV. MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (Bao gồm hợp đồng về thử việc, tuyển lao động, học nghề, đào tạo nghề, lao động thời vụ….)

Phần thứ  V. MẪU HỢP ĐỒNG VỀ XÂY DỰNG, ĐẤT ĐAI, BẤT ĐỘNG SẢN (Bao gồm hợp đồng về chuyển nhượng toàn bộ dự án, thuê làm trụ sở, văn phòng, tài sản bán đấu giá, phá dỡ công trình, thi công nội thất….)

Phần thứ  VI. KINH NGHIỆM SOẠN THẢO VÀ XỬ LÝ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

 


nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu

( GIAO HÀNG và THU TIỀN TẬN NƠI MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN)

Sách mới xuất bản