Sửa đổi bổ sung các luật thuế hỗ trợ phát triển doanh nghiệp
  • Sửa đổi bổ sung các luật thuế hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

    • Số trang:720
    • Nhà xuất bản:Tài chính
    • Tác giả:NXB Tài chính
      Giá bán: 300,000 đồng

Sửa đổi bổ sung các luật thuế hỗ trợ phát triển doanh nghiệp


Sửa đổi bổ sung các luật thuế hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

Nhằm giúp người nộp thuế và cơ quan thuế thuận tiện trong việc cập nhật đầy đủ những thay đổi về:

Luật thuế giá tri gia tăng;

Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt;

Luật quản lý thuế, xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn chứng từ…

sua doi luat thue

sua doi luat thue

Tạp chí thuế đã phối hợp với các Vụ chức năng và các chuyên gia của Tổng cục Thuế tập hợp, biên soạn cuốn sách: “Sửa đổi bổ sung các luật thuế hỗ trợ phát triển doanh nghiệp”.

Cuốn sách với 720 trang và được Nhà xuất bản Tài Chính ấn hành năm 2016 và có bán trên kệ sách của nhà sách chúng tôi với giá chỉ 300.000 đồng.

Nội dung cuốn sách: gồm 4 phần chính như sau:

Phần 1: Luật 106/2016/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành (Bao gồm các văn bản hợp nhất về Luật Thuế GTGT, Luật thuế TTĐB và Luật quản lý thuế)

Phần 2: Một số Nghị định và Thông tư mới ban hành 2016 Hướng dẫn thực hiện chính sách mới sửa đổi bổ sung và hỗ trợ Doanh nghiệp khởi nghiệp

Phần 3: Các văn bản mới của Bộ tài chính, Tổng cục thuế ban hành năm 2016

Phần 4: Cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

Phần 5: Giải đáp các tình huống vướng mắc thuế

Sách thuế – Lý thuyết, bài tập, bài giải mẫu và câu hỏi ôn tập

Thuế làm nguồn thu chính của ngân sách Nhà nước, là một công cụ điều tiết vĩ mô quan trọng và hiệu quả của nền kinh tế.

Thông qua chinh sách thuế, Nhà nước khuyến khích nhà đầu tư, phát triển sản xuất đối với những mặt hàng, ngành nghề, lĩnh vực cần được ưu đãi và khuyến khích tiêu dùng.

Đồng thời, hạn chế đầu tư, sản xuất đối với những ngành nghề Nhà nước chủ trương thu hẹp.

Chính sách thuế ảnh hướng sâu sắc đến các quyết định về đầu tư, tiết kiệm và tiêu dùng của người dân. Có thể nói kiến thức về thuế là cần thiết và hữu ích cho tất cả các chủ thể trong nền kinh tế và cho toàn xã hội.

thue 2017

thue 2017

Nhằm cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cơ bản về Thuế cũng như đáp ứng yêu cầu về giản dạy, học tập và nghiên cứu của sinh viên thuộc khối ngành kinh tế….

Bố cục cuốn sách được thiết kế gồm 14 chương, có phần bài tập thực hành và câu hỏi trắc nghiệm ở cuối các chương chính:

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THUẾ

1. Sự ra đời và phát triển của Thuế

2. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của Thuế

3. Các yếu tố cấu thành của một luật thuế

4. Phân loại thuế

5. Các tiêu thức xây dựng hệ thống chính sách thuế

6. Tác động của chính sách thuế đến các hoạt động kinh tế

7. Khả năng thu thuế và nỗ lực thu thuế

8. Độ nổi và độ co dãn của Thuế

CHƯƠNG 2: THUẾ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

1. Tổng quan về Thuế xuất khẩu, nhập khẩu

2. Đối tượng chịu thuế, đối tượng nộp thuế xuất khẩu , nhập khẩu

3. Căn cứ tính thuế và phương pháp tính thuế xuất khẩu, nhập khẩu

4. Kê khai thuế, nộp thuế xuất khẩu, nhập khẩu

5. Miễn thuế, xét miễn thuế, giảm thuế

CHƯƠNG 3: THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

1. Tổng quan về thuế TTĐB

2. Đối tượng chịu thuế,  đối tượng nộp thuế TTĐB

3. Căn cứ và phương pháp tính thuế TTĐB

4. Giảm thuế, miễn thuế

5. Hoàn thuế

PHẦN BÀI TẬP VÀ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

CHƯƠNG 4: THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CHƯƠNG 5:  THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG 6: THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

CHƯƠNG 7: THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP

CHƯƠNG 8: THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

CHƯƠNG 9: THUẾ TÀI NGUYÊN

CHƯƠNG 10: THUẾ MÔN BÀI

CHƯƠNG 11: THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

CHƯƠNG 12: HỆ THỐNG PHÍ VÀ LỆ PHÍ THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

CHƯƠNG 13: QUẢN LÝ THUẾ

CHƯƠNG 14: XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ THUẾ


nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
( GIAO HÀNG và THU TIỀN TẬN NƠI MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN)

Sách mới xuất bản