Tài chính căn bản NXB kinh tế thành phố Hồ Chí Minh
  • Tài chính căn bản NXB kinh tế thành phố Hồ Chí Minh

    • Số trang:720
    • Nhà xuất bản:Kinh tế TP HCM
    • Tác giả:NXB Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh
      Giá bán: 190,000 đồng

Tài chính căn bản NXB kinh tế thành phố Hồ Chí Minh


Tài chính căn bản NXB kinh tế thành phố Hồ Chí Minh

Cuốn sách tài chính căn bản là cẩm nang cho những người muốn tìm hiểu về lĩnh vực tài chính nhưng lại thiếu nền tàng cơ bản. Được chia thành 4 phần chính, cuốn sách bao trùm đầy đủ về những lý thuyết, công cụ và chiến lược quan trọng trong tài chính tuy nhiên không đi vào quá sâu các lý thuyết

Được viết bởi những tác giả chuyên nghiệp: Frank Fabozzi và Pamela Drake, tài liệu đáng tin cậy này thảo luận từ những công cụ tài chính  và thị trường tài chính cho đến những kỹ thuật quản lý danh mục đầu tư; cách đọc và phân tích báo cáo tài chính; Chiến lược, kế hoạch và chính sách tài chính doanh nghiệp.

tai chinh can ban

tai chinh can ban

Những hướng dẫn thực hành tài chính cắn bản bao gồm nội dung sau:

- Bao trùm ba phần chính của tài chính: Lý thuyết về thị trường vốn, quản lý tài chính và quản lý đầu tư và nghiên cứu những phần liên quan.

- Cung cấp một nền tảng cơ bản về lĩnh vực tài chính giúp bạn nhanh chóng nắm bắt

- Nghiên cữu một cách kỹ lưỡng những chủ đề quan trọng như phân tích dòng tiền, định giá tài sản, lập kế hoạch vốn và các công cụ phái sinh.

- Bao gồm cơ hội truy cập web hướng dẫn với một tập hợp những lời giải đáp cho từng bài toán mẫu được đề cập trong từng chương.

- Giải thích những khái niệm trong phạm vi đa dạng của tài chính tuy nhiên lại không khiến cho người đọc cảm thấy phức tạp.

Ngoài ra từng chương còn có những bài toán mẫu và những câu hỏi cuối chương để người đọc có thể  kiểm tra kiến thức bản thân.

Tài chính căn bản cung cấp cho những ai đang hoạt động trong lĩnh vực tài chính và sinh viên một sự hướng dẫn thiết yếu về những chủ đề cơ bản và đầy đủ về tài chính bao gồm có giới thiệu tất cả mọi thứ trong thị trường tài chính và các định chế, tài chính doanh nghiệp, quản lý danh mục đầu tư và quản lý rủi ro. Nếu bạn đang muốn học  về tài chính, đây chắc chắn là bước khởi đầu tốt nhất.

Nội dung cuốn sách: Gồm những phần như sau:

CHƯƠNG 1: TÀI CHÍNH LÀ GÌ?

PHẦN MỘT: HỆ THỐNG TÀI CHÍNH

CHƯƠNG 2: CÔNG CỤ TÀI CHÍNH, THỊ TRƯỜNG VÀ TRUNG GIAN

CHƯƠNG 3: CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG TÀI CHÍNH

PHẦN HAI: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

CHƯƠNG 4: BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CHƯƠNG 5: QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG 6: CHIẾN LƯỢC VÀ HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH

CHƯƠNG 7: CỔ TỨC VÀ CÁC CHÍNH SÁCH CỦA NÓ

CHƯƠNG 8: QUYẾT ĐỊNH TÀI CHÍNH KINH DOANH

CHƯƠNG 9: QUẢN LÝ RỦI RO TÀI CHÍNH

PHẦN BA: ĐỊNH GIÁ VÀ CÁC CÔNG CỤ PHÂN TÍCH

CHƯƠNG 10: TOÁN TÀI CHÍNH

CHƯƠNG 11: PHÂN TÍCH TỶ SUẤT TÀI CHÍNH 321

CHƯƠNG 12: PHÂN TÍCH DÒNG TIỀN

CHƯƠNG 13: HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH VỚI ĐẦU TƯ

CHƯƠNG 14: CÔNG CỤ PHÁT SINH CHO KIỂM SOÁT RỦI RO

PHẦN BỐN: QUẢN LÝ ĐẦU TƯ

CHƯƠNG 15: QUẢN LÝ ĐẦU TƯ

CHƯƠNG 16: LÝ THUYẾT LỰA CHỌN DANH MỤC ĐẦU TƯ

CHƯƠNG 17: LÝ THUYẾT ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN

CHƯƠNG 18: CƠ CẤU TỶ SUẤT LỢI NHUẬN

CHƯƠNG 19: ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU THƯỜNG

CHƯƠNG 20: ĐỊNH GIÁ TRÁI PHIẾU

Cẩm nang tra cứu pháp luật về lao động

Thực tiễn này đã gây ra những trở ngại không nhỏ cho các cơ quan quản lý, người hành nghề luật và các đối tượng có quan tâm trong quá trình xác định quy chế pháp lý của những vấn đề pháp luật có liên quan.

Nhằm cung cấp một công cụ hiệu quả cho việc tìm hiểu và vận dụng pháp luật trong thực tiễn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật đã xuất bản bộ Cẩm nang tra cứu pháp luật về nhiều lĩnh vực.

phap luat lao dong

phap luat lao dong

Các cuốn cẩm nang này được xây dựng trên cơ sở rà soát và tập hợp các văn bản pháp lý điều chỉnh đối với các lĩnh vực chính yếu ở Việt Nam với các tiêu chí: Tổng hợp toàn bộ các văn bản hướng dẫn thi hành của luật được đề cập và loại bỏ các văn bản không còn giá trị pháp lý tính đến ngày sách được xuất bản.

Điều đáng chú ý là, Bộ cẩm nang tra cứu pháp luật này không chỉ là sự tập hợp đơn thuần các văn bản pháp luật có liên quan, mà quan trọng hơn, đã chỉ rõ được điều nào trong luật được hướng dẫn thi hành và được hướng dẫn bởi những nghị định nào, tiếp đến các điều trong nghị định lại được hướng dẫn bởi điều nào trong các thông tư. Nói cách khác, toàn bộ các quy định của pháp luật được đưa về một chỗ duy nhất, để thuận tiện cho việc tra cứu và áp dụng.

Trong Bộ cẩm nang tra cứu pháp luật này, Nhà xuất bản chỉ cung cấp các văn bản qui phạm pháp luật. Do đó, các công văn hướng dẫn nội bộ của các cơ quan nhà nước không được trình bày ở đây. Nhằm bảo đảm tính hiệu quả sử dụng và tra cứu cho độc giả, chúng tôi có đưa thêm vào phần đầu cuốn cẩm nang bảng thống kê tên các chỉ mục sử dụng trong sách được xếp theo trật tự bảng chữ cái, có kèm số trang và danh sách các văn bản được sử dụng trong đó.


nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
( GIAO HÀNG và THU TIỀN TẬN NƠI MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN)

Sách mới xuất bản