Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường áp dụng hiện hành mới nhất
 • Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường áp dụng hiện hành mới nhất

  • Số trang:500
  • Nhà xuất bản:Lao động xã hội
  • Tác giả:NXB Lao động xã hội
   Giá bán: 250,000 đồng

Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường áp dụng hiện hành mới nhất


Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường áp dụng hiện hành mới nhất

Môi trường là vấn đề nóng bỏng; sinh thái, tài nguyên môi trường đã và đang bị phá hủy một cách nghiêm trọng từng ngày, từng giờ với tốc độ thoái hóa nhanh chóng. Việc tìm hiểu và áp dụng những quy chuẩn, tiêu chuẩn ISO trong doanh nghiệp là vấn đề rất cần thiết.

Quy chuẩn môi trường là văn bản pháp quy kỹ thuật quy định về mức giới hạn, yêu cầu tối thiểu, các ngưỡng, các mục bắt buộc phải tuân thủ để đảm bảo sức khỏe con người, bảo vệ môi trường.

Quy chuẩn có vai trò rất quan trọng trong công tác quản lý môi trường, đó là công cụ phục vụ quản lý nhà nước, đảm bảo lợi ích cho môi trường và lợi ích của cộng đồng; đồng thời, đó cũng là cơ sở để đánh giá chất lượng môi trường xung quanh và kiểm soát ô nhiễm môi trường do các hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của con người gây ra. Các quy định cụ thể được ban hành như sau:

quy chuan moi truong

 

QCVN 05:2013/BTNMT – Chất lượng không khí xung quanh;

QCVN 51:2013/BTNMT – Khí thải công nghiệp sản xuất thép; QCVN 52:2013/BTNMT – Nước thải công nghiệp sản xuất thép;

QCVN 56:2013/BTNMT – Tái chế dầu thải;

QCVN 54:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng xử lý hóa chất bảo vệ thực vật hữu cơ khó phân hủy tồn lưu theo mục đích sử dụng đất;…

Nhằm phổ biến nội dung các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường một cách hệ thống, đầy đủ và thuận tiện cho người sử dụng, Nhà xuất bản Lao Động Xã Hội đã tổng hợp hệ thống danh mục các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường và biên soạn cuốn sách này.

Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I. Hệ thống quản lý môi trường – các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng

Phần II. Tìm hiểu về ô nhiễm môi trường và các vấn nạn hiện nay ở Việt Nam

Phần III. Quy chuẩn Việt Nam về khí thải và chất lượng không khí

Phần IV. Quy chuẩn Việt Nam về nước thải về chất lượng nước

Phần V. Quy chuẩn Việt Nam về tiếng ồn và độ rung

Phần VI. Quy chuẩn Việt Nam về đất

Phần VII. Quy chuẩn Việt Nam về rác thải và chất thải rắn

Phần VIII. Quy chuẩn Việt Nam về môi trường trong lĩnh vực y tế.

Những quy định mới về luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và hướng dẫn mua sắm, quản lý, sử dụng, sửa chữa tài sản nhà nước, chi tiêu trong các  đơn vị hành chính sự nghiệp 2016

Trong giai đoạn hiện nay, việc quản lý và sử dụng tài sản nhà nước tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định tại các cơ quan, đơn vị đang là một đòi hỏi rất cấp thiết và quan trọng.

Do vậy, để công tác trên được thực hiện đúng chế độ quy định, trong thời gian qua, Nhà nước ta đã ban hành một số văn bản pháp lý như:

Nghị định số 04/2016/NĐ-CP ngày 06-01-2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

luật auan ly sdts nn-500x500

Thông tư số 19/2016/TT-BTC ngày 01-02-2016 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung của Quyết định 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan Nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập;…

Để giúp cán bộ kế toán, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị cập nhật và tìm hiểu những quy định mới nhất về Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; hướng dẫn mua sắm, quản lý, sử dụng, sửa chữa, tính hao mòn tài sản cố định, quản lý các khoản chi tiêu ngân sách nhà nước…Nhà xuất bản Tài chính xin giới thiệu cuốn sách: NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC VÀ HƯỚNG DẪN MUA SẮM, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG, SỬA CHỮA TÀI SẢN NHÀ NƯỚC, CHI TIÊU TRONG CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP NĂM 2016

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất. Những quy định mới về luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Phần thứ hai. Hướng dẫn mua sắm tài sản nhà nước tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;

Phần thứ ba. Quản lý, sửa chữa tài sản nhà nước tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp;

Phần thứ tư. Tiêu chuẩn – định mức sử dụng tài sản nhà nước;

Phần thứ năm. Tiêu chuẩn – định mức các khoản chi tiêu;

Phần thứ sáu. Hướng dẫn quản lý và tính hao mòn tài sản cố định;

Phần thứ bảy. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý và sử dụng tài sản nhà nước;

Phần thứ tám. Mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý và sử dụng tài sản nhà nước.

Từ khóa tìm kiếm trên google:

 • vai tro cua quy vhuan moi truong

nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
( GIAO HÀNG và THU TIỀN TẬN NƠI MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN)

Sách mới xuất bản