Tội phạm học so sánh lý luận và thực tiễn
  • Tội phạm học so sánh lý luận và thực tiễn

    • Số trang:168
    • Nhà xuất bản:Tư pháp
    • Tác giả:NXB Tư pháp
      Giá bán: 50,000 đồng

Tội phạm học so sánh lý luận và thực tiễn


Tội phạm học so sánh lý luận và thực tiễn

Tội phạm học so sánh với ý nghĩa là một lĩnh vực khoa học nghiên cứu sự khác biệt của tội phạm hiện thực, nguyên nhân của tội phạm và kiểm soát tội phạm trong các hệ thống xã hội khác nhau hoặc trong những liên kết khác nhau của các hệ thống xã hội đã được hình thành và bắt đầu phát triển từ những năm 60 và 70 của thế kỉ XX.

Sự phát triển của tội phạm học so sánh xuất phát từ nhu cầu; bắt nguồn từ quá trình toàn cầu hóa, thống nhất Châu Âu và tự sự  gia tăng các tội phạm có tính chất xuyên quốc gia trên thế giới như tội khủng bố, tội rửa tiền, tội phạm ma túy, tội buôn người,…Nhưng cũng chính sự phát triển của tội phạm học so sánh với các kết quả nghiên cứu đã trở lại phục vụ, góp phần thúc đẩy quá trình toàn cầu hóa thống nhất Châu Âu và hợp tác quốc tế trong phòng ngừa tội phạm có tính chất xuyên quốc gia.

toi pham hoc so sanh

Cuốn sách này sẽ đáp ứng được phần nào nhu cầu tìm hiểu những vấn đề lí luận cơ bản của tội phạm học so sánh, làm cơ sở và định hướng cho những nghiên cứu tội phạm học so sánh phục vụ cho phòng ngừa tội phạm ở Việt Nam cũng như hợp tác quốc tế trong phòng ngừa tội phạm.

Cuốn sách gồm những nội dung chính như sau:

Chương I: Khái niệm, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của tội phạm học so sánh.

Chương II: Lịch sử hình thành và phát triển của tội phạm học so sánh.

Chương III: Nghiên cứu so sánh về tội phạm và kiểm soát tội phạm.

Chương IV: Tội phạm học so sánh và nguyên nhân của tội phạm theo hướng tiếp cận của tội phạm học so sánh.

Chương V: Nghiên cứu so sánh về nguyên nhân của tội phạm.

Chương VI: Phòng ngừa tội phạm từ góc độ của tội phạm học so sánh.

Doanh nghiệp với hiệu định TPP và những quy định mới hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp và luật đầu tư

Vào ngày 4/10/2015, Bộ trưởng của 12 nước tham gia TPP gồm Úc, Brunei Darussalam, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Mỹ, và Việt Nam đã tuyên bố kết thúc đàm phán  với kết quả là một Hiệp định có những tiêu chuẩn cao, tham vọng, toàn diện và cân bằng với mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hỗ trợ tạo ra và duy trì việc làm; tăng cường đổi mới, năng suất, và sức cạnh tranh; nâng cao mức sống; giảm đói nghèo ở các nước ký kết; đồng thời thúc đẩy quản lý hiệu quả, minh bạch, bảo vệ người lao động, và bảo vệ môi trường tạo điều kiện cho Doanh nghiệp Việt Nan những thuận lợi được hưởng từ TPP.

luat doanh nghiep

Nhằm triển khai đồng bộ các giải pháp, thực thi đầy đủ, nhất quán Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư, Chính phủ đã thông qua Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2015 về triển khai thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư

và nhiều Nghị định quan trọng khác:

Để việc áp dụng các quy định của Luật Doanh nghiệp, luật đầu tư hiện hành được thống nhất. Ban biên soạn Nhà xuất bản biên soạn cuốn sách nêu trên.

Nội dụng sách bao gồm những nội dung chính sau:

Phần I: Hệ thống toàn văn Hiệp định TPP ( Bằng tiếng Việt và Tiếng Anh)

Phần II: Luật Doanh nghiệp (áp dụng 01/07/2015)

Phần III: Luật Đầu tư (áp dụng 01/7/2015)

Phần IV: Các Nghị định và thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện luật Doanh nghiệp – Luật đầu tư


nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
( GIAO HÀNG và THU TIỀN TẬN NƠI MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN)

Sách mới xuất bản