biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2017 mới nhất, bán sách biểu thuế xnk năm 2017 song ngữ anh việt mua ở đâu download file excel pdf bộ tài chính btc » sách tổng hợp » Tuyển chọn,tham khảo các mẫu diễn văn khai mạc,bế mạc,phát biểu trong hội nghị,hội thảo và những ngày lễ lớn
Tuyển chọn,tham khảo các mẫu diễn văn khai mạc,bế mạc,phát biểu trong hội nghị,hội thảo và những ngày lễ lớn
  • Tuyển chọn,tham khảo các mẫu diễn văn khai mạc,bế mạc,phát biểu trong hội nghị,hội thảo và những ngày lễ lớn

    • Số trang:400
    • Nhà xuất bản:Lao động
    • Tác giả:NXB Lao động
      Giá bán: 350,000 đồng

Tuyển chọn,tham khảo các mẫu diễn văn khai mạc,bế mạc,phát biểu trong hội nghị,hội thảo và những ngày lễ lớn


 Tuyển chọn,tham khảo các mẫu diễn văn khai mạc,bế mạc,phát biểu trong hội nghị,hội thảo và những ngày lễ lớn

Nhằm giúp các giám đốc, lãnh đạo, nhân viên văn phòng thực hiện công tác soạn thảo văn bản trong các cơ quan đơn vị, thuận tiện trong việc đối chiếu và tham khảo để có thể chuẩn bị tốt các bài diễn văn, phát biểu trong các ngày lễ lớn, trong các đại hội, hội nghị, hoặc phát động phong trào thi đua… Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách: TUYỂN CHỌN, THAM KHẢO CÁC MẪU DIỄN VĂN KHAI MẠC, BẾ MẠC,PHÁT BIỂU TRONG HỘI NGHỊ, HỘI THẢO VÀ NHỮNG NGÀY LỄ LỚN

mau dien van

mau dien van

Cuốn sách đã tập hợp, lựa chọn và giới thiệu các mẫu diễn văn, bài phát biểu đã được sử dụng trong thực tế hoạt động của các đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức kinh tế, chính quyền địa phương, trường học…..

Nội dung cuốn sách gồm những phần sau:

Phần thứ nhất. Các bài diễn văn, phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phần thứ hai. Các bài diễn văn, phát biểu khai mạc, bế mạc đại hội, hội nghị các cấp, các ngành.

Phần thứ ba. Các bài diễn văn, phát biểu chào mừng các ngày lễ lớn trong năm.

Phần thứ tư. Các bài diễn văn, phát biểu tại các sự kiện quan trọng của các ngành, các địa phương.

Phần thứ năm. Các bài diễn văn, phát biểu lãnh đạo địa phương thường dùng.

Phần thứ sáu. Các bài diễn văn, phát biểu lãnh đạo các công ty, doanh nghiệp thường dùng.

Phần thứ bảy. Các bài phát biểu, diễn văn mới nhất  năm 2016( tuyển chọn  một số bài diễn văn của các nguyên thủ quốc gia)

Sửa đổi bổ sung các luật thuế hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

Nhằm giúp người nộp thuế và cơ quan thuế thuận tiện trong việc cập nhật đầy đủ những thay đổi về:

Luật thuế giá tri gia tăng;

Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt;

Luật quản lý thuế, xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn chứng từ…

sua doi luat thue

sua doi luat thue

Tạp chí thuế đã phối hợp với các Vụ chức năng và các chuyên gia của Tổng cục Thuế tập hợp, biên soạn cuốn sách: “Sửa đổi bổ sung các luật thuế hỗ trợ phát triển doanh nghiệp”.

Cuốn sách với 720 trang và được Nhà xuất bản Tài Chính ấn hành năm 2016 và có bán trên kệ sách của nhà sách chúng tôi với giá chỉ 300.000 đồng.

Nội dung cuốn sách: gồm 4 phần chính như sau:

Phần 1: Luật 106/2016/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành (Bao gồm các văn bản hợp nhất về Luật Thuế GTGT, Luật thuế TTĐB và Luật quản lý thuế)

Phần 2: Một số Nghị định và Thông tư mới ban hành 2016 Hướng dẫn thực hiện chính sách mới sửa đổi bổ sung và hỗ trợ Doanh nghiệp khởi nghiệp

Phần 3: Các văn bản mới của Bộ tài chính, Tổng cục thuế ban hành năm 2016

Phần 4: Cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

Phần 5: Giải đáp các tình huống vướng mắc thuế


nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
( GIAO HÀNG và THU TIỀN TẬN NƠI MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN)

Sách mới xuất bản